Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

 

Vyplývá ze:
            - zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
              jiném vzdělávání (školský zákon),
            - vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
            - vyhlášky č 84/205 Sb., o nákladech na závodní stravování…., ve znění pozdějších
              předpisů,
            - platných hygienických předpisů
 
Stravování na Mateřské škole  zahrnuje u polodenní docházky -  přesnídávku a oběd
                                                      u celodenní docházky  -  přesnídávku, oběd a svačinu


Organizace provozu

 

Stravné se platí zálohově bezhotovostně na účet České spořitelny číslo 1244223379/0800 nebo složenkou nejpozději do konce měsíce (např. za říjen – do konce října).

 

Výše stravného na den:                                                       norma                         platba

MŠ  3 až 6 let             Přesnídávka                8,00 Kč                       8,00 Kč

                                                         Oběd                         19,00 Kč                     18,00 Kč

                                                         Svačina                       7,00 Kč                       7,00 Kč

                                                         Celkem:                    34,00 Kč                     33,00 Kč

 

                                                                                              norma                         platba

MŠ  7 až 10 let           Přesnídávka              9,00 Kč                       9,00 Kč

                                                         Oběd                         22,00 Kč                     21,00 Kč

                                                         Svačina                       8,00 Kč                       8,00 Kč

                                                         Celkem:                    39,00 Kč                     38,00 Kč

 

                    ZŠ  1.kategorie  7-10 let                    22,00 Kč                     21,00 Kč

                               ZŠ  2.kategorie  11-14 let                  24,00 Kč                     23,00 Kč

                               ZŠ  3.kategorie  15-18 let                  27,00 Kč                     26,00 Kč

 

                                              Dospělí zaměstnanci:                                                58,- Kč

                                                   Zaměstnanci  MŠ a ZŠ – náklady na potraviny          27,- Kč

                                  

 

OÚ Dobré přispívá na obědy:     1,00 Kč pro děti MŠ

                        1,00 Kč pro žáky I.. – IX. Ročníku

 

OÚ Podbřezí přispívá na režijní náklady ve výši  11,- Kč za odebraný oběd žáky ZŠ Podbřeží.

 

Výdej oběda:              ZŠ Podbřezí                            11,00 – 11,15 hod.

                                   ZŠ Dobré                               11,15 – 12,45 hod

                                   MŠ                                        11,30 – 12,00 hod

                                   ZŠ Dobré /jídlonosiče/            10,45  - 11,05 hod.
 

Příjem odhlášek:        do 13,00 hod předchozí den, (výjimečně do 6,45 hod.-v kuchyni ŠJ),odhlásit stravu je možné osobně nebo telefonicky / čísla telefonu: 494664102, mobil 737312712/

 

Zájemce o stravování ve školní jídelně je povinen odevzdat písemnou přihlášku ke stravování kterou obdrží u vedoucí stravování v MŠ Dobré, v případě ukončení stravování je nutné opět písemné odhlášení /není nutné při ukončení 9.ročníku/.

 

Výdej obědů v nepřítomnosti žáka: je možné pouze 1.den nepřítomnosti ve škole do přinesených jídlonosičů (ne skleněných nádob ). Pak je nutné stravu odhlásit. Pokud nebude žák řádně odhlášen  má škola právo vymáhat za neodhlášenou stravu v době nepřítomnosti žáka ve škole ( kromě 1.dne nepřítomnosti) potravinovou normu. Školní stravování je stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole, v době výuky. Odebírají oběd dotovaný tzn. pouze za cenu potravin. V době nepřítomnosti ve škole nemá žák nárok ( mimo 1.den nepřítomnosti ) na dotovaný oběd, proto je nutné stravu odhlásit.

 

Změna kategorií ve školním stravování:

Na základě nové vyhlášky o školním stravování č.107/2005 Sb. je na rozdíl od minulé právní úpravy   ( podle ročníků ) zvoleno kriterium věk strávníka. Termín změny je závazný k 1.9.2005.

V mateřské škole jsou děti rozděleny takto – do 6.let a od 7.let výše. V základních školách jsou tři věkové skupiny a to žáci 7-10 let, 11-14 let a 15-18 let.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku.Žáci dosahující ve školním roce ( tj. od 1.9. do 31.8. ) věku 7, 11 a 15 let jsou od září zařazeni do vyšší věkové skupiny (katego-   rie).

V praxi to znamená, že např. ve školním roce  ( tj.období od 1.9. do 31.8. ) dosáhne žák 4.třídy 11 let věku, cena oběda ( finanční normativ ) je stanovena ve věkové skupině 11- 14 let tj. naší 2. kategorie.

 

Jídelní lístek: Je vyvěšen včas u vstupu do kuchyně, na nástěnce u hlavních dveří MŠ, v jídelně ZŠ v Dobrém a ZŠ Podbřezí. Jeho sestavování se řídí zásadami zdravé výživy  a spotřebním košem vybraných potravin dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 48/193 Sb. Změna jídelního lístku je vyhrazena.

 

Problémy a připomínky ke stravování: na místě řeší kuchařky a nebo vedoucí stravování se sídlem v budově MŠ Dobré.

Hygienické a technické problémy:  vedoucí stravování , popř. kuchařky

Mimořádný úklid ve ŠJ, čistota stolů: dozor, učitelé. V MŠ učitelky a nebo kuchařky.

 

Marcela Reichrtová, vedoucí stravování                            Mgr. Vladimíra Paštiková, ředitelka MŠ

                                                                                              

 

     …………………………………                                    …………………………………

 

V Dobrém 1.9. 2017