Informace o nás

Jsme otevřená mateřská škola, umožňujeme rodičům přítomnost u nás ve školce, což využívají hlavně při zvykání malých dětí.

V naší mateřské škole vytváříme pohodové a tvořivé prostředí pro děti. Denně si hrají a vybírají si hračky podle své chuti z velké nabídky. 

Denně cvičíme, zpíváme, poznáváme něco nového ze světa kolem nás. Děti si mohou kreslit i malovat, modelovat, rozvíjet myšlení u pracovních listů a tvořit z papíru a různých materiálů. Snažíme se o všestranný rozvoj dětí. 

Předškoláky připravujeme různými aktivitami na základní školu - kreslení a správné držení tužky, cvičení jemné motoriky, počítání, vyprávění a správná řeč, seznamování s angličtinou, s hrou na flétnu, poznávání v různých oblastech - zdraví, doprava, příroda, soustředění. 

Každý měsíc navštěvujeme divadla, poznáváme okolní města a účastníme se exkurzí. 

Jsme 1. školka, kde nabítíme starším dětem zimní lyžování na běžkách.  

Dopravní výchovu procvičujeme na vlastním dopravním hřišti na kolách, koloběžkách i tříkolkách. 

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV), který jsme vytvořili na základě platného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní děti.

Třídy a pedagogické obsazení:

1. třída "Sluníčka" - Iva Bašková - učitelka, Ivana Zangeová - asistentka pedagoga, Mgr. Vladimíra Paštiková - ředitelka

2. třída "Broučci"  - Mgr. Tereza Andršová - učitelka (zástupkyně), Michaela Šponiarová - učitelka  

3. třída "Motýlci" - Michaela Jiříčková - učitelka, Milada Myšková - chůva

Další učitelka - Veronika Kleinerová

Ostatní zaměstnanci mateřské školy:

Vladimíra Fléglová - školnice, topič, pradlena

Kateřina Pleskotová - uklizečka

Zaměstnanci školní jídelny:

Marcela Reichrtová - provozář = vedoucí školní jídelny

Marcela Frymlová - vedoucí kuchařka

Zdeňka Poulová - kuchařka

Kateřina Pleskotová - kuchařka

Vladimíra Barillová - pracovnice obchodního provozu

Romana Chovancová - pomocná kuchařka 

Zaměstanec obecního úřadu:

Zdeněk Flégl a další - udržba, sekání trávy atd.

 

 


Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.


Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.