• XXXII. 6. Mateřinka – únor 2018
 
Vážení rodiče!
Ráda bych za celý kolektiv MŠ poděkovala těm, kteří dorazili v pondělí 22. 1. do MŠ, aby se
dozvěděli něco o projektu naší nové zahrady. Účast byla tentokrát nižší, my ale i přesto
doufáme, že se s námi společně zapojíte do zlepšování naší nové zahrady.
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK v Olešnici byl úspěšně dokončen. Děti byly moc šikovné a nadšené.
PLAVECKÝ KURZ byl taktéž úspěšně dokončen. Děti se teď pyšní diplomem se svými
úspěchy a také fotkou (prosíme o uhrazení 10 Kč za její pořízení). Dětem, které kvůli
lyžování propásly poslední lekci plavání, bude umožněn náhradní termín. Rodiče budou včas
informováni.
 V úterý 30. 1. v 10:30 hod. nás přijede do MŠ navštívit Divadlo u staré herečky
s představením Mauglí (pohádka o divoké přírodě).
 V pátek 2. 2. jsou pololetní prázdniny, tudíž bude v MŠ omezený provoz na jednu
třídu. Prosím, aby rodiče co nejdříve nahlásili, jak budou jejich děti chodit.
 Ve středu 21. 2. pojedeme do Rychnova nad Kněžnou na divadelní představení O
Balynce a dobrém štěněti v Pelclově divadle.
- odjezd od školky v 7:15
- Budeme Vám rozdávat souhlasy s cestou, proto prosíme o vyplnění.
 
Provozní náklady MŠ hradí obec Dobré. Díky tomu nemusíte platit finanční příspěvek za
pobyt dítěte. Tato výhoda je ale vykoupena vaší občasnou pomocí. Prosíme rodiče, aby
přinesli 300,- na SRPDŠ (výtvarné potřeby). Dále Vás žádáme o přinesení hygienických
potřeb na 2. pololetí: toaletního papíru 2x, papírových ubrousků, kapesníčků 2x a lepidla.
Co nás ještě čeká v druhém pololetí? Nyní poznáváme různé kultury a kontinenty (Afriku,
Antarktidu, Ameriku apod.). Zjistíme, co je důležité pro naše zdraví, poznáme lepé naše tělo a
zimní sporty. Na jaře se budeme zabývat knihami, divadlem a uměním; poznávat zvířátka a
jejich mláďátka, jarní kvítí. Využijeme dopravní hřiště k učení pravidlům silničního provozu
a zjistíme, čím vším lze cestovat. V létě na nás čekají letní sporty a slavnostní akce.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci, za donesené peníze na AKCE (300 Kč). Kdo tak ještě
neučinil, prosíme o včasné vyřízení s třídní učitelkou, ať nám potřebné finance na budoucí
akce dětí nechybí.
 
Za kolektiv MŠ Dobré Michaela Šponiarová

 

XXIV. 1. Mateřinka – září 2019

 

 

Vážení rodiče!

 

Vítáme Vás v novém školním roce. Školka je připravená, vyzdobená a všichni se těšíme na děti.

Provoz v mateřské škole je od 6,00 hod. do 16,00 hod. Děti se scházejí dole v 1. třídě.

Děti z 2. a 3. třídy odcházejí v 7,00 hod. nahoru do svých tříd. Děti voďte nejpozději do 8,00 hod., protože potom dětem začíná ranní cvičení a školka se zamyká. Nejvhodnější dobou vyzvedávání dětí po obědě je ve 12,00 hod. a odpoledne po 14,00 hod. Po předchozí dohodě s učitelkou lze výjimečně přivézt a odvézt dítě kdykoliv podle potřeby rodiny. Rodiče nebo jejich zástupci předávají dítě učitelce osobně. Učitelka předá dítě pouze rodičům nebo těm, koho rodiče písemně pověřili zmocněním.

Děti jsou rozděleny ve třech třídách. Pro děti od třech do šesti let je 1. třída „Sluníček“ a nahoře 2. třída „Broučků“. Pro nejmladší je 3. třída „Motýlků“. Dole se „Sluníčky“ bude pracovat třídní učitelka Bc. Iva Bašková, asistentka Ivana Zangeová a ředitelka Vladimíra Paštiková. S pobytem venku bude pomáhat další učitelka Hana Poláčková. Nahoře s „Broučky“ budou pracovat třídní učitelky Míša Jiříčková a Nikola Kábrtová, asistentka Jana Fléglová. S „Motýlky“ bude pracovat třídní učitelka Michaela Šponiarová a Andrea Pultrová a chůva Milada Myšková.

Dopoledne si děti hrají, svačí, poznávají, kreslí, zpívají, cvičí, vyrábějí, učí apod. Po úklidu hraček se věnují organizované činnosti, např. si sednou do kroužku na polštářky, na které Vás prosíme donést povlak o rozměru 35 x 35 cm, PODEPSANÝ. Předškolákům v rohu našijte „ouško“ na zavěšení. Mladší děti ouško nepotřebují, polštářky vhazují do bedny. Předškoláci mají podle novely Školského zákona od 1.9.2017 povinnou předškolní docházku, a to od 8 do 12 hodin. Nepřítomnost dítěte rodiče omluví písemně na omluvném listě. Kromě hry budou předškoláci pracovat na stanovištích, kde budou plnit různé úkoly z důvodu vzdělávání a přípravy na základní školu. Informace o programu týdne – Týdenní plán – najdete na nástěnce u každé třídy. Školní vzdělávací program, kde jsou informace o programu v celém roce, najdete na chodbě ve skříňce před ředitelnou, kde můžete nahlédnout. V letošním roce jsme se přihlásili i do cvičebního programu „Sokol“, od kterého očekáváme více pohybu a od kterého jsme dostali pracovní listy pro děti. S dětmi budeme plnit různé sportovní aktivity a odměňovat je samolepkami. Pokud pracovní sešity děti dostanou domů, pomozte jim, prosím s plněním úkolů a sešity zase vraťte do školky.

Předškoláci a starší děti, narozené do 31. 12. 2014 jsou organizováni samostatně v úterý dopoledne, kdy chodí na dlouhé turistické vycházky a pravidelně odpoledne na „ŠKOLÁČKU“. Zde mají půlhodinový odpočinek dole v 1. třídě a v tělocvičně při pohádce. Děti i samy se učí vyprávět pohádky. Leží na molitanové podložce, na kterou přineste povlak o rozměrech 140x60 cm. Ten, prosím, podepište označte rub a líc (např. obrázkem) a ihned přineste. Po chvíli odpočinku se děti věnují v kroužcích různým činnostem. Pokud usnou, necháme je spát. Kroužky jsou angličtinka, flétnička, správná řeč, dopraváček s jízdou na DH (dopravním hřišti), kreslení a malování, tancování, pracovní činnosti, „cestování“ s výukou španělštiny, čtenářský s návštěvami knihovny apod. Mladší děti po obědě odpočívají na lehátkách nahoře v herně „motýlků“. Lehátka jsou rozložena v jedné místnosti, ve druhé si budou hrát ty děti, které neusnou.

 

Docházka do mateřské školy má svá pravidla. Zástupce dítěte je povinen vždy oznámit nepřítomnost dítěte v MŠ. Odhlašovat a přihlašovat můžete: osobně ve třídě, zapsáním do sešitu u vchodu, telefonicky na č.: 494 664 102, na mobil č. 737 312 712 telefonicky nebo SMS,. Pokud dítě neodhlásíte den předem, výjimečně ráno do 6,45 hod., je mu započítáno jídlo.

Otázky týkající se stravování projednávejte s vedoucí školní jídelny pí. M. Reichrtovou. Když jde dítě domů v poledne a má celodenní stravování, zapište ho, prosím, na papír, zavěšený na hlavních dveřích. Rodič je povinen včas uhradit stravné. Výše stravného je vyvěšena na nástěnce v chodbě - viz Provozní řád Školní jídelny.

 

Do mateřské školy patří pouze zdravé dítě. Pedagogický pracovník má právo odmítnout přijetí dítěte do MŠ s příznaky onemocnění v zájmu zachování zdraví ostatních dětí. Zjistí-li se v průběhu dne u dítěte příznaky nemoci, jsou rodiče okamžitě vyrozuměni a jsou povinni dítě neprodleně převzít. O zdraví a nemoci dostáváte letáček s informacemi.

Úplata za předškolní vzdělávání se v naší MŠ od rodičů nepožaduje. Proto od rodičů vybíráme hygienické potřeby, finance na pomůcky a akce. Žádáme pomoc - např. při opravě hraček, kol
a koloběžek, vybavení výtvarnými potřebami apod. Velký úbytek máme v papírech na kreslení - ty proto vždy vítáme.
Potřeby na půl roku: toaletní papíry, papírové kapesníčky, ubrousky, vlhčené ubrousky nebo igelitové sáčky, od starších - lepidlo, balík papíru a 300,- Kč na různé pomůcky, od dvouletých bryndáčky a 150,- Kč.

V šatně se děti musí převlékat do čistého oblečení do herny a musí mít bačkorky s bílou podrážkou. Na zahradu jsou vhodné jiné kalhoty, které si dítě může zašpinit. Za deště je nutná pláštěnka a jsou vhodné nepromokavé boty. Vše je dobré podepsat. Děti jsou venku dopoledne zpravidla 2 hodiny, proto je oblékejte podle počasí, aby neprostydly nebo se nepřehřály. Náhradní oblečení je vhodné. Do třídy vstupujte pouze bez bot.

Školnice, paní V. Fléglová a uklízečka paní K. Pleskotová se starají o pořádek a čistotu v celé MŠ. Při režimových činnostech pomáhají dětem.

Všechny informace o provozu mateřské školy jsou napsány ve Školním řádu, který je vyvěšen na nástěnce proti hlavním dveřím. Sledujte informace o akcích na vstupních dveřích a na nástěnkách, popř. v listu Mateřinka a webových stránkách: www.msdobre.webnode.cz.

 

Jaký program čeká na děti v prvních zářijových dnech? Nové děti budeme seznamovat s novým prostředím a s kamarády tak, aby se pro ně školka stala příjemná a byly zde spokojené. Určitě se pak i ti nejmenší s radostí zapojí do všech činností. Při zvykání dítěte na nové prostředí umožňujeme pobyt rodiče s dítětem ve školce. Dítě si může přinést i svou oblíbenou hračku. V naší školce si děti denně hrají, hrajeme pohybové i didaktické hry. Procvičujeme správné držení kreslícího náčiní, jezdíme na divadla, snažíme se stále poznávat něco nového. Pravidelně chodíme na vycházky, využíváme prostředí zahrady i dopravního hřiště. Děti vedeme k tvořivosti, soustředění, samostatnosti, spolupráci a ohleduplnosti. Učíme se být zodpovědní za své chování a dodržovat Pravidla třídy, o kterých společně diskutujeme. Hodně času budeme trávit venku. Od října budeme jezdit na dětská představení i do Pelclova divadla do RK. Informace o plavání předškoláků Vám včas sdělíme. Bude probíhat od listopadu 1x týdně. Pro starší děti máme objednaný pracovní sešit „Kuliferda, s kterým budeme pracovat jak dopoledne, tak i na kroužcích. Předplatné na rok je 216,-Kč a zaplaťte ho, prosím, ve svých třídách do 11. září.

 

Během září budeme zjišťovat výslovnost dětí. Rodiče starších dětí, které neumí ještě správně vyslovovat všechny hlásky, by měli požádat dětského lékaře o vyšetření u logopeda. Zde ve školce provádím individuální cvičení správné výslovnosti zpravidla ve středu. Rodiče mohou být přítomni. Bez Vaší pomoci a cvičení správné výslovnosti doma je malá naděje na úspěch.

 

AKCE v září:

 

Ve středu 4. 9. – Schůzka rodičů nových dětí – oblečení do MŠ a Školní řád, kde žádáme jednoho z rodičů o

podpis.

Ve středu 11. 9. – Schůzka pro všechny rodiče pro informace se stravováním, s akcemi, s náplní

kroužků atd.

V září chodíme se staršími dětmi na výstavu hub ke Světlíkovým do aRochy – den upřesníme na dveřích.

 

V pondělí 23. 9. v 8hod FOCENÍ – focení jednotlivců, podzimní tématika

 

V úterý 24.9. v 9 hod. bude hudební divadlo „Zamávej na měsíc“

 

V pondělí 30. 9. v 15 hod. – pro děti a rodiče - logopedické divadlo a rozhovor s logopedkou o zlepšení řeči

dětí

 

POZOR ! Kód u hlavních dveří Vám sdělí učitelka nebo školnice. Z důvodu bezpečnosti ho nesdělujte nikomu cizímu a při otvírání dveří nevpouštějte do školky nikoho cizího!

Prosíme rodiče o vyplnění Dotazníčku o změnách a vrácení.

Konzultační hodiny s učitelkami budou každou poslední středu v měsíci, pokud se zapíšete do sešitu.

 

 

Na spolupráci s Vámi se těší

 

Mgr. V. Paštiková s kolektivem školy

 


 

 

XXIII. 10. Mateřinka – červen 2019

 

Vážení rodiče,

 

školní rok 2018/2019 nám utekl a máme tu poslední měsíc,
ve kterém nás jako každý rok čeká rozloučení s některými dětmi, jakožto s budoucími školáky.

V měsíci květnu jsme zažili mnoho společných dobrodružství a naučili jsme se hodně nových věcí.

Na úvod měsíce května nás čekal zápis do MŠ, při kterém jsme přivítali mnoho nových dětí. Pro maminky jsme připravili besídku, k příležitosti jejich svátku, která se konala jako již tradičně na jevišti kulturního domu. Nejenom maminkám, ale celému velkému publiku jsme zatančili, zazpívali a zarecitovali. V neposlední řadě jsme si pro ně přichystali také malé dárečky, přáníčka a kytičky. Také jsme stihli velký výlet do ZOO ve Dvoře Králové, kde jsme viděli spoustu zvířátek. Koncem měsíce nás v MŠ navštívilo Divadlo Úsměv se svou pohádkou „Hrnečku vař“ a tentýž den nás poctily návštěvou také paní učitelky ze ZUŠ Dobruška, které mezi našimi předškoláky hledaly hudebně nadané talenty.

V první polovině měsíce také probíhal sběr papíru. Na sběru jsme utržili 1507,- Kč, které jsme podělili mezi děti, které sběr donesly.

 

Co nás čeká a nemine v měsíci červnu?

 

 • Pátek - ještě květnový 31.  hudební pořad s koncertem „Hudební výlety“

 • Pondělí 3. 6. Děti, které jsou do školy, navštíví 1. třídu ZŠ v Dobrém

 • Výsledek obrázku pro třešněÚterý 4. 6. Slavíme DĚTSKÝ DEN ve spolupráci se žáky ZŠ Dobré soutěžemi u dolní školy

 • Čtvrtek 6. 6. Divadlo v MŠ „Krakonošovy třešně“

 • Pondělí 10. 6. FOCENÍ  tříd a předškoláků na tablo v 10:15

 • Středa 12. 6. TULÁCKÁ NOC s výletem a zajímavým programem

 • Čtvrtek 13. 6. SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ budoucích školáků v 15 hod. Zveme jejich rodiče.

 • Pondělí 17. 6. Vodní skluzavka – od Hasičů z Domašína – nutné donést plavky a osušku

 • Průběžně – výcvik dětí na dopravním hřišti

 • Další mimořádné akce jsou v jednání – informace budou na „šaškovi“

 

O letních prázdninách bude MŠ uzavřena od 15. 7. do 16. 8. 2019. Nahlaste prosím, kdy Vaše dítě v době omezeného provozu, který je 1.- 12. 7. a 19.- 30. 8., bude navštěvovat MŠ. Děkujeme!

 

Velice prosíme o to, aby všechny děti nosily pokrývky hlavy, krásné dny se snažíme trávit především na školní zahradě, pokrývka hlavy je tedy nezbytnou ochranou před sluníčkem.

 

TULÁCKÁ NOC (pouze pro děti, které jdou do školy): batůžek s pitím, pokrývka hlavy, náhradní oblečení, spací pytel, karimatka, plavky, ručník.

 

Budoucím školáčkům přejeme 2. září šťastné vykročení pravou nohou a na ostatní se těšíme ve školním roce 2019 – 2020J

 

Za celý kolektiv přeji krásné prázdniny plné sluníčka, odpočinku a nezapomenutelných zážitků.

 

 

                                                           Bc. Iva Bašková s kolektivem MŠ Dobré

 

 

 

XXIII. 9. Mateřinka - květen 2019

 

Vážení rodiče,

Měsíc duben je za námi a děti mají na co vzpomínat.

V mateřské škole jsme shlédli divadlo „Pohádka o ztraceném písmenku“. Uspořádali jsme nejdříve „holčičí“ a později „klučičí“ koledu, kterou si všichni fajnově užili. Předškoláci navštívili ve svém bydlišti základní školu k zápisu do 1. třídy. Před Velikonocemi jsme ještě byli v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou na představení „Pohádky ze zámku“ a poté jsme se s dětmi prošli k Ivanskému jezeru.

 

Co nás čeká?

 • Čtvrtek 2. 5. - ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ do MŠ v Dobrém
 • Pondělí 6. 5. - pojedeme do Pelclova divadla v Rychnově nad Kněžnou na pohádku „Hrátky na pohádky“ a navštívíme HASIČE v Rychnově nad Kněžnou
 • pondělí 13. 5. - jedeme na školní VÝLET do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Prosíme o souhlasy.
 • 14. - 16. 5. 2019 - proběhne SBĚR PAPÍRU. Balíky papíru noste přímo do přistaveného kontejneru na dopravním hřišti za školkou. Brána za MŠ bude otevřena od 7h – 15:30h. Každý, kdo donese papír, ať to nahlásí v kanceláři u p. Fléglové, protože se jim zlevní akce.
 • 21. 5. - divadlo v MŠ „Hrnečku vař“

 

Děkujeme, že na tyto AKCE průběžně nosíte finance – kdo tak ještě neučinil, prosíme urychleně
o dorovnání.

 

DEN MATEK

Zveme všechny rodiče, prarodiče a známé na besídku ke Dni matek, která se koná ve středu 15. 5. 2019 v 15 hod. v prostorách
tělocvičny ZŠ (pentagon)

 

 

Poděkování

Poděkovat chceme pí. Kohoutkové za dekorační košíček na Velikonoce, p. Spanilému za úklid dopravního hřiště, pí. Slovákové za rule na vyrábění a pí. Jahelkové za papíry na kresleni.

 

Informace na dovolenou - mateřská škola bude v létě uzavřena od 15. 7. do 16. 8. 2019.

 

                                                           Krásný květen přeje  Ivana Zangeová a kolektiv MŠ Dobré

 

 

   

 XXIII.  8. Mateřinka – duben 2019Výsledek obrázku pro déšť kreslený

              Vážení rodiče,

v březnu jsme si s dětmi náramně užili “Masopust”. Celé dopoledne se školka hemžila pohádkovými postavami, hrály se zábavné hry, zpívalo se, tančilo a hodovalo. Počasí nám teď přeje a školka se nám v měsíci březnu, po dlouhé chřipkové pauze, konečně naplnila dětmi. Vycházka na Skalku byla bohatá na zvířátka, podléšky i déšť. Počítáme však, že i aprílové dny nás překvapí deštěm. Prosíme vás, abyste dětem dávali vhodnou obuv dle aktuálního počasí a přinesené pláštěnky podepsali nesmyvatelným fixem. Na čerstvý vzduch chodíme téměř vždy. Starší děti budou každé úterý chodit na delší turistické vycházky.

Do kalendáře si prosím poznamenejte tyto dubnové akce:Související obrázek

 • v pondělí 1. 4. přijede divadlo do MŠ - “Pohádka o ztraceném písmenku”,

 • v pátek 5. 4. uspořádáme “holčičí koledu”- holčičky si přinesou binovačku a chlapci si ještě počkají.

 • v pondělí 8. 4. přijede divadlo do MŠ s logopedickou pohádkou “Šášinka jde do školy",

 • ZŠ Dobré zve ve čtvrtek 11. dubna předškoláky k zápisu do 1. třídy,

 • v úterý 16. 4. uspořádáme “klučičí koledu” - konečně se chlapci dočkali a mohou si přinést také svou binovačku a prohnat holky,Související obrázek

 • ve středu 17. 4. pojedeme do do Pelclova divadla v Rychnově n. Kn. na představení “Pohádky ze zámku” a poté se s dětmi vydáme k ”Ivanskému jezeru” (batůžek s pitím a pláštěnkou s sebou),Výsledek obrázku pro kraslice omalovánky

 • ve čtvrtek 18. a v pátek 19. 4. bude omezený provoz - “Velikonoční prázdniny”.Související obrázek

Ve čtvrtek 2. května od 8:00 do 12:00 je  ZÁPIS nových dětí do MŠ v Dobrém.

Na měsíc květen plánujeme sběr papíru, takže již teď můžete doma začít střádat papír do krabic. Plánovaná dovolená v Itálii bude letos pro nízký počet přihlášených zájemců zrušena.

UPOZORNĚNÍ: Byl zaznamenán výskyt vší v MŠ. Veš dětská (Pediculus capitis) je cizopasný hmyz žijící v lidských vlasech, kde saje krev. Prosíme všechny rodiče o důkladné prohlédnutí hlav svých dětí. Klasickou léčbu zahrnuje použití speciálních šampónů, též opakované mechanické vyčesávání je účinná metoda a léčba trvá 14 dní.

Děkujeme paní Rozinkové za drátky na vyrábění, paní Sedlákové za kousky koženky a Šmouly na prstové divadlo a rodičům za donesené hygienické pomůcky, papíry a za příspěvky na výtvarné potřeby (pokud jste ještě něco zapomněli, prosíme o brzké vyřízení).Výsledek obrázku pro kraslice omalovánky

Přejeme všem pěkné a slunné dny   Mgr. Tereza Andršová a kol. MŠ Dobré


A jaký má být předškolák při zápise do školy?

 1. Samostatný v sebeobsluze, fyzicky a pohybově vyspělý a zdatný.

 2. Citově samostatný, umí kontrolovat své chování a dodržovat dohodnutá pravidla.

 3. Komunikuje bez obtíží a správně vyslovuje všechny hlásky.

 4. Zvládá jemnou motoriku – maluje, obkresluje, kreslí, modeluje, navléká korálky, umí se podepsat tiskacím písmem – správně drží tužku, zaváže smyčku.

 5. Sluch – rozliší různé zvuky, hlasy, hudební nástroje, hlásky na začátku i na konci slova.
  Zrak: pozná barvy, tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, atd.), velikosti, rozdíly mezi obrázky.

 6. Matematika – počítá, ukazuje na prstech, rozumí pojmům: nahoře, dole, vzadu, vpravo, vlevo, … řeší rébusy, pozná společnou vlastnost skupiny.

 7. Je pozorný, soustředěný, reaguje na příkazy a má zájem učit se novým poznatkům.

 8. Dodržuje základní sociální pravidla (poděkovat, poprosit, pozdravit, požádat, ..), spolupracuje s ostatními.

 9. Poslouchá pohádku, ví, o čem byla. Zvládne zahrát malou roli v dramatickém představení.

 10. Dobře se orientuje doma, ve školce i v obci, zvládá praktické činnosti – vyřídit vzkaz.

 

XXIII. 7. Mateřinka – březen 2019

Vážení rodiče,

Máme za sebou nejkratší měsíc v roce, který byl pro mnohé plný zimního sportování a sněhu. Několik dětí absolvovalo výcvik v Sedloňově, kde se naučily lyžovat.       Ve školce jsme při hudebním divadle poznaly nové hudební nástroje, zažily spoustu legrace při cirkuse a pohladily si medvěda mývala a po celou dobu nám bylo společně moc hezky. Na konci měsíce jsme v rámci evropských projektů – šablony 2. získali 10 ks tabletů pro děti – pro rozvoj vizuomotorické koordinace, sluchové analýzy, prostorové orientace apod. a dřevěné didaktické skládačky.

V měsíci březnu nás čekají další zajímavé akce:

    V pondělí 4. 3. nás čeká ve školce Masopust – veselé dopoledne s tancem, soutěžemi a „hody“. Děti si vytvářejí masky z papíru, ale určitě ocení, když spolu s nimi dotvoříte jednoduchý převlek;

    Ve dnech 11. - 15. 3. jsou jarní prázdniny a bude omezený provoz MŠ, nahlaste učitelce, prosím, docházku Vašeho dítěte;

    Ve středu 20. 3. se vydáme na divadlo „Včelí medvídci zpívají“ do Pelclova divadla v Rychnově n. Kn., odjezd bude v 7:30.

     V pátek 5. 4. nás čeká dívčí koleda. Děvčátka si přinesou binovačku, kluci si ještě chvilku počkají.

Během měsíce května plánujeme sběr papíru, termín vyvěsíme ve vstupní hale.

Školní výlet plánujeme na zvířátka do ZOO Dvůr Králové n. L.

Děkujeme všem rodičům, kteří přinesli hygienické a kancelářské potřeby a finance na další pololetí. Od několika rodičů prosíme
ještě o donesení financí a potřeb.

Nastalo nám už trošku jarní a blátivé počasí a děti se velmi rychle zamokří, proto prosíme rodiče nejmenších dětí o dostatek náhradního oblečení (kalhoty, ponožky, punčošky). 

Chtěli bychom poděkovat paní Sedlákové za bambulky, třpytivé polepy a skicák. Paní Petrů za barevné a bílé papíry. Velmi děkujeme panu Javůrkovi z Podbřezí za látky na dětská prostěradla, na tunely, na domečky a na různé tvoření, za knoflíky, gumu a nálepky. Velmi děkujeme panu Spanilému za uklizenou cestu k mateřské škole. Děkujeme také Lambertovým za zázemí a pohoštění, které pro starší děti připravili při lyžování na Prázovce.

Na další spolupráci se těší  M. Myšková, V. Paštiková a kolektiv

 

XXIII. 6. Mateřinka – únor 2019

Vážení rodiče,

Leden byl plný zábavy na sněhu, kde mladší děti sjížděly kopec na klouzákách a předškolní děti se věnovaly běžeckému lyžování.

V měsíci lednu byl také ukončen PLAVECKÝ KURZ, kde děti obdržely diplom a fotografii (prosíme o uhrazení 10,- Kč za její pořízení).

Akce, které nás čekají v měsíci únoru:

 • Pondělí 4.2. Zvukový workshop s příchutí  – „Vyléčená princezna“ v MŠ od 9 hodin

 • Pátek 8.2. Logopedická pohádka „Šášinka jde do školy“ v MŠ od 9 hodin

 • na divadlo v úterý 19.2. NEJEDEME (pohádka „Kterak okřídlený drak Yrav Yvorlav pozřel Karla")Výsledek obrázku pro medvědova lyžařská akademie

Prosíme rodiče, kteří ještě nedonesly peníze na AKCE, aby tak učinili co nejdříve.

18- 22. 2. Lyžařský výcvik v Olešnici – Medvědova lyžařská škola – pro přihlášené                děti.

Úplata za předškolní vzdělávání se v naší MŠ od rodičů nepožaduje. Proto od rodičů vybíráme hygienické potřeby, finance na pomůcky, žádáme pomoc při opravě hraček, vybavení výtvarnými potřebami apod.

 • potřeby na druhé pololetí:

2 ks toaletního papíru, papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky nebo papírové ubrousky nebo papíry na kopírování a lepící tyčinky (KORES, HERKULES).

Upozornění:

Jarní prázdniny 11. – 15. 3. omezený provoz  - prosíme rodiče, aby co nejdříve nahlásili docházku svých dětí

Během února se budeme věnovat společně poznávání EVROPY, budeme si číst pohádky z různých zemí, tančit, zpívat, vyprávět si o okolních zemích a se staršími dětmi vytvářet si Knihu o Evropě.Vlajka EU - návlek na žerď 60×90Mapa střední Evropy

4.3. Masopust v MŠ

Poděkování:

p. Piskorové za krabičky, p. Slovákové za papírové ruličky,                                                              p. Kolomazníkové za papír na malování.

Upozornění: Po nemoci se některé děti vrací nedoléčené a brzy zase onemocní. Přihlašujte proto děti zdravé, doléčené.

Marie Piskorová a kolektiv MŠ

 

XXIII. 6. Mateřinka – únor 2019

Vážení rodiče,

Leden byl plný zábavy na sněhu, kde mladší děti sjížděly kopec na klouzákách a předškolní děti se věnovaly běžeckému lyžování.

V měsíci lednu byl také ukončen PLAVECKÝ KURZ, kde děti obdržely diplom a fotografii (prosíme o uhrazení 10,- Kč za její pořízení).

Akce, které nás čekají v měsíci únoru:

 • Pondělí 4.2. Zvukový workshop s příchutí  – „Vyléčená princezna“ v MŠ od 9 hodin

 • Pátek 8.2. Logopedická pohádka „Šášinka jde do školy“ v MŠ od 9 hodin

 • (je v jednání) - Úterý 19.2. pohádka „Kterak okřídlený drak Yrav Yvorlav pozřel Karla uvádí Karlovarské hudební divadlo v 8:30 v Pelclově divadle v RK (jedou děti, které nejezdí na lyžařský výcvik a pokud seženeme další děti z důvodu financí za jízdné).

Prosíme rodiče, kteří ještě nedonesly peníze na AKCE, aby tak učinili co nejdříve.

18- 22. 2. Lyžařský výcvik v Olešnici – Medvědova lyžařská škola – pro přihlášené děti.

Úplata za předškolní vzdělávání se v naší MŠ od rodičů nepožaduje. Proto od rodičů vybíráme hygienické potřeby, finance na pomůcky, žádáme pomoc při opravě hraček, vybavení výtvarnými potřebami apod.

 • potřeby na druhé pololetí:

300,- Kč, 2 ks toaletního papíru, papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky nebo papírové ubrousky nebo papíry na kopírování a lepící tyčinky (KORES, HERKULES).

Upozornění:

Jarní prázdniny 11. – 15. 3. omezený provoz  - prosíme rodiče, aby co nejdříve nahlásili docházku svých dětí

Během února se budeme věnovat společně poznávání EVROPY, budeme si číst pohádky z různých zemí, tančit, zpívat, vyprávět si o okolních zemích a se staršími dětmi vytvářet si Knihu o Evropě.

4.3. Masopust v MŠ

Poděkování:

p. Piskorové za krabičky, p. Slovákové za papírové ruličky, p. Kolomazníkové za papír na malování.

Upozornění: Po nemoci se některé děti vrací nedoléčené a brzy zase onemocní. Přihlašujte proto děti zdravé, doléčené.

Marie Piskorová a kolektiv MŠ


XXIII. 5. Mateřinka – leden 2019

Vážení rodiče,

Nejprve bych Vám chtěla za celý kolektiv MŠ popřát do nového roku 2019 mnoho zdraví, štěstí, lásky a spoustu radosti s Vašimi dětmi.

Vánoční svátky plné pohody a odpočinku jsou za námi a my se můžeme společně podívat, co nás čeká v lednu. V pondělí popřejeme jako „TŘI KRÁLOVÉ“ všem štěstí, zdraví, dlouhá léta, …

DIVADLA a MIMOŘÁDNÉ AKCE

21. 1. v 8,45 h. v MŠ  - „Bába chřipka“.

8. února v MŠ „Šášenka jde do školy“.   

LEKCE PLAVÁNÍ – pokračují každou středu - odchod z MŠ je v 7:20h, odjezd z placu je v 7:30h.  Prosíme, aby jste dávali dětem věci pouze do igelitové tašky. Děkuji.

Při pobytech venku se budeme s dětmi radovat ze sněhu. Čeká nás BOBOVÁNÍ a JÍZDA NA LOPATÁCH na zasněženém kopci.

Prosíme rodiče o vhodné oblečení k těmto zimním sportům (oteplovačky nebo šusťáky, rukavice do sněhu, pokud možno palcové)

Prosíme o náhradní oblečení, hlavně ponožky, punčocháče, triko – při promáčení či zpocení.

LYŽOVÁNÍ  NA BĚŽKÁCH (vybavení je ze školky) – v okolí školky. Jestliže nám sníh zůstane, budeme lyžovat se staršími dětmi – dopoledne mezi 9,30 – 11,30 h. Děti často padají a proto jim dávejte kombinézy nebo šusťáky, na kterých nedrží sníh a vždy potřebují:

teplé ponožky, rukavice (nepromokavé)

Před vlastním lyžováním děti učíme několik věcí: správně obouvat – před botami si navléknou návleky (z MŠ), aby jim sníh nepadal do bot (boty na běžky jsou nízké) a dobře utáhnout smyčky (vždy udělá dospělý);

správně položit lyže (pravou x levou) a nasadit boty na lyže

správně navlékat hůlky na ruce

před oblékáním odnést své lyže ven (musí vystydnout, aby se nenalepil sníh na skluznici). Děti se učí nové věci a většinu je to moc baví. Na víkend nebo odpoledne si můžete běžky a vybavení půjčit (20,- Kč za den) po domluvě s pí. ředitelkou.

31. 1. v 9,30 h. – firma Vizus – zjištění zraku dětí

Sjezdové lyžování v Olešnici bude 18. – 22. února, starším dětem dáme závazné přihlášky.

Koupání v Itálii – jednáme o posledním týdnu v červnu.

 

Př Předškoláci se připravují na vstup do školy. Co by měl předškolák zvládat? Správně vyslovovat, znát barvy, pojmenovat věci kolem sebe i geometrické tvary, znát své jméno a bydliště, vyprávět pohádku, nakreslit obrázek, osobu, umět správně držet tužku, stříhat, skládat papír, počítat do 6ti,  porovnávat (více x méně, větší x menší atd.), soustředit se na určený úkol a splnit ho, též umět poslechnout atd. Společně s Vámi pomáháme připravovat předškoláky na jejich důležitý den zápisu i následné vzdělávání. Bez vás rodičů to ale nelze zvládnout. Proto Vás vyzýváme k těmto úkolům.

Na závěr bych ještě ráda poděkovala všem za pěkné, pestré a nápadité dárečky do adventních kalendářů. Nadílka pod stromečkem byla opravdu bohatá, a tak budou mít děti nové hračky a náměty ke hrám.  Na dopravní výchovu dostaly děti 12 nových dopravních prostředků, mnoho značek a her.

Těšíme se na další dobrou spolupráci v roce 2019.    

                                                                Michaela Šponiarová s kolektivem MŠXXIII.  4. Mateřinka – prosinec 2018

 

Vážení rodiče,

listopad je za námi a máme tu poslední měsíc roku. V listopadu jsme zažili spoustu věcí: Jezdili jsme do divadel: všichni do RK na pěknou Malostranskou zimní pohádku a po ní jsme se prošli zámeckým parkem; do Dky starší děti na Hvězdičku betlémskou a před tím jsme navštívili pekárnu Klobase. Hlídali jsme, jestli přijede sv. Martin na bílém koni a před jeho svátkem si děti upekly „martinské rohlíčky“, které se jim povedly a všem moc chutnaly. Starší děti zahájily plaveckou výuku v Dobrušce, kam pravidelně každou středu dojíždějí a celý prosinec budou jezdit. Zažili jsme také nácvik velkého požárního poplachu, kdy se u školky sjely hasičské vozy z okolí, a děti měly nevšední zážitek. Dobře však vše zvládly a byly ukázněné. Připravovali jsme se na besídky „Co všechno už umíme“. V sobotu jsme vystupovali před rozsvícením vánočního stromu a prodávali vánoční výrobky dětí a učitelek (výtěžek bude použit na akce a pomůcky.

CO NÁS ČEKÁ v prosinci?

Ve středu  5.12. – návštěva Mikuláše a spol. (žáci 9. třídy ZŠ) ve školce po plavání v 10.30 hod. Nadílku připravili Potraviny Dobré, ŠJ a MŠ Dobré. Všem děkujeme.

V pátek 7.12. – divadélko ve školce „O hadovi, který si šlapal na jazyk“ (představení s logopedií)

Ve středu  12.12. – starší děti – plavání v Dce – odchod jako obvykle.

     – mladší děti divadlo v RK  „Hlídali jsme Ježíška“  a možná návštěva výstavy Betlémů – odchod od školky bude v 7,15 hod., odjezd v 7,20 z placu.

V pondělí 17.12. v 9,15 hod.VÁNOČNÍ NADÍLKA v MŠ, kde si zazpíváme Koledy, ukážeme dětem vánoční zvyky, zasoutěžíme si a hlavně objevíme nové hračky. Kdo se chce přijít podívat, je zván!

Poslední týden bude zpívání v kostele společně se ZŠ. Termín upřesníme na nástěnce. Přijďte si do kostela s dětmi zazpívat a vánočně se naladit.

A potom již vánoční svátky a trochu odpočinku J.  A 3. ledna začínáme nový rok.

PODĚKOVÁNÍ  patří všem rodičům za spolupráci, dárečky do adventního kalendáře (několik ještě chybí), či pomůcky na besídky a za finance na vánoční dárky. Několik rodičů ještě prosíme o 300,-Kč. Děkujeme také paní Špringrové za darované autíčko.

Závěrem Vám všem chceme popřát  pohodové Vánoce, prožité s nejbližšími, klidný závěr letošního roku a šťastné vykročení do roku 2019!

M. Jiříčková a kolektiv MŠ                                                                                                                                                                                 

 

XXIII.  3. Mateřinka – listopad 2018

Vážení rodiče,

Další měsíc utekl jako voda a dostává se Vám do rukou listopadová mateřinka. Měsíc říjen v tomto školním roce děti úspěšně zvládly. Nové děti se již více seznámily s prostředím MŠ, více utužily vztahy s novými kamarády a poznaly také lépe paní učitelky.

V předešlém měsíci jsme s dětmi navštívili divadlo v RK, kde jsme viděli poučnou pohádku „Když jde kůzle otevřít“. Tento výlet do RK jsme využili také pro VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „Pípáci“ aneb letem ptačím světem, který nám byl nabídnut v muzeu  - v areálu kasáren a který byl velmi zajímavý. V souvislosti s posvícením, které bylo v Dobrém, jsme si s dětmi upekli také posvícenské koláčky. Koláčky si každý odnesl v košíčku, který si v MŠ vyrobil. V úterý úspěšně probíhají turistické vycházky se staršími dětmi.

 

Co nás čeká a nemine v měsíci listopadu?

 • V pátek 9.11. pečení Martinských rohlíčků
 • Ve středu 14. 11. DIVADLO v RK „Malostranská zimní pohádka“ 8:30 – jen pro děti, které nejsou přihlášené na plavání. Odjezd již v 7,20 hod.
 • také ve středu 14. 11. 1. PLAVÁNÍ v Dobrušce – na plavání jezdí starší děti, vždy ve středu. Odchod na plac k ZŠ od MŠ již v 7 hod.
 

          Srdečně vás zveme na  BESÍDKY „Co už umíme“:ve středu 28. 11. v 15 h. do 1.třídy, ve čtvrtek 29. 11. v 10 h. do 3.třídy a v 15 h. do 2.třídy.

 
 • V pátek 30. 11. PŘEDSTAVENÍ v DOBRUŠCE „Hvězdička betlémská“ – tohoto představení se účastní starší děti. Odchod z MŠ = v 6,35, odjezd z autob.zastávky = v 6,45 hod.
 • přelom listopad/prosinec ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v Dobrém – vystoupení dětí z MŠ a prodej našich výrobků (termín bude upřesněn a vystaven na šaškovi u vstupu MŠ)
 

Všem rodičům děkujeme za povlaky na polštářky, hygienické potřeby a za finance na divadla.

Informace o akcích MŠ byly projednány na schůzce rodičů.

Prosinec se blíží:

S blížícími se Vánoci a jejich adventním časem prosíme rodiče o dárečky do adventního kalendáře. Zároveň také připravujeme pro děti Vánoční nadílku od Ježíška v MŠ. Tímto prosíme rodiče
o příspěvek 300Kč. Ježíšek přinese dětem do MŠ mnoho nových hraček a pomůcek, se kterými si v naši MŠ budou dále hrát. Touto nadílkou doplňujeme hračky rozbité a opotřebené.

PLAVÁNÍ

Kurz plavání začíná 14. 11. (středa). Délka kurzu je 10 lekcí po 90 minutách, které se budou opakovat každou středu.  Cena kurzu je 550,-Kč, jízdné 290,-Kč, celkem 840,- Kč.  Další informace ohledně kurzu plavání budou vystaveny na nástěnce u vstupu do MŠ.

U učitelky si můžete vyžádat doklad o zaplacení kurzu pro zdravotní pojišťovnu, protože zdravotní pojišťovny zpravidla přispívají na tato aktivity – určitě využijte.

Během listopadu nás čeká velká bezpečnostní prověrka s akcí hasičů, takže se nelekejte, až k nám ke školce bude mířit více hasičských aut.

 

Poděkování:

Děkujeme paní Kolomazníkové za papíry na malování pro děti.  Také děkujeme paní Fléglové za velké obrázky pohádek na nástěnku a paní Zemanové za omalovánky a plastové nádoby na tvoření.

 

Bc. Iva Bašková a kolektiv MŠ

 

 

XXIII.  2. Mateřinka – říjen 2018

Vážení rodiče, první měsíc v tomto školním roce děti úspěšně zvládly. Poznaly nové kamarády a paní učitelky, shlédly pěkné divadlo v MŠ “O kamarádství”, vyfotily se s tučňáky. Až fotografie v druhé polovině října dorazí, můžete si je zakoupit u p. učitelek. Starší děti byly na výstavě hub a v kině Novém Městě n. Met. na pohádce „Hurvínek a kouzelné museum“. Co nás v měsíci říjnu čeká?

 • 1. - 3. 10. proběhne SBĚR PAPÍRU, kontejner bude přistaven za MŠ (lze tam zajet autem), svojí účast při sběru prosím nahlaste p. Fléglové v kanceláři (nebo p. uč.). Výtěžek se připíše zúčastněným na akce.

 • v pondělí 15. 10. DIVADLO V RK „Když jde kůzle otevřít“

+ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “Pípáci aneb letem ptačím světem”;

 • v  pátek před POSVÍCENÍM - pečení posvícenských koláčků -

 • v pondělí 29.  a úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny a provoz MŠ bude omezen – docházku nahlaste, prosím, včas, nejpozději do pátku 19. 10. u učitelky.

 • Zájemci o foto a video z akcí v loňském šk.roce – doneste si USB flash disk na nahrání.

Děkujeme za povlaky na polštářky, kdo však tak ještě neučinil, ať to prosím urychleně napraví. Již jsme se účastnili tří placených akcí - návštěva hub (10Kč), divadélko v MŠ (55Kč), kino v N.M.n.M. (50Kč+doprava). Vybíráme tedy na AKCE. Třídní učitelky Vám na vyžádání sdělí zůstatek z minulého školního roku a současný stav. Informace o akcích MŠ byly projednány na schůzce s rodiči. Na lekce plavání se mohou děti těšit v listopadu (bližší informace dostanete na lístečcích). Všechny rodiče prosíme o seznámení se se Školním řádem a jeho podpis u pí. učitelek.

 

Jistě jste si všimli, že s dětmi chodíme ven každý den. Jsme rádi, že sledujete předpovědi počasí a své děti podle toho oblékáte (nepromokavé oblečení, slabé čepice, slabé rukavice, vhodná obuv apod.). Ne vždy děti mají v košíčku i náhradní oblečení, když si něco zamokří (náhradní tepláky do školky, triko, spodní prádlo a ponožky). Při vyzvedávání dětí prosím dbejte na to, aby si děti braly všechny věci z košíčku (ve třídě) a zbytečně prosím nenechávejte žádné papíry v šatnách. Do košíčků dáváme i důležité informace pro Vás, třeba jako nyní.

 

Všechny kroužky pro starší děti- „Školáček“ (13:00 – 14:00 hod.) jsou v letošním roce zdarma:

SUDÝ  TÝDEN

 • pondělí „Angličtinka“ + „Tvořílek“ – tvořivé výtvarné techniky (Andršová)

 • úterý „Šikulka“ výroba z papíru + „EKO“ (Bašková) +„Tančílek“ (Šponiarová)

 • středa „Angličtinka“ + „Tvořílek“ – tvořivé výtvarné techniky (Andršová)

 • čtvrtek “Šikulka“ + „Zdravínek“ –poznáváme zdraví, bezpečnost (Bašková)

 • pátek Pohádky

LICHÝ TÝDEN

 • pondělí „Sovička“ – matematické představy (Jiříčková)

 • úterý „Písálek“ grafomotorika +„Tančílek“(Šponiarová) + Indiv.řeč (Paštiková)

 • středa „Flétnička“ + „Sovička“ (Jiříčková)

 • čtvrtek „Jazýček“ cvičení správné řeči + „Filda“ poznávání +„Dopraváček“ (Paštiková)

 • pátek Pohádky

 

Děkujeme, že nám dle svých možností pomáháte. Jmenovitě chceme velmi poděkovat panu Kolomazníkovi za opravy hraček a za rekonstrukci houpačky na školní zahradě, paní Kolomazníkové za papíry na kreslení, izolepy a sáčky, paní Kohoutkové za dekoraci, paní Fléglové za kaštany, paní Slovákové za pastelky. Vážíme si této spolupráce a přejeme pohodové dny při slunečném podzimu.

 

Mgr. Tereza Andršová a kolektiv MŠ Dobré

 

 

                              

XXIII. 1. Mateřinka – září 2018

 

                                Vážení rodiče!

 

Chceme Vám předat několik informací. 3. Září uvítáme Vaše děti v novém školním roce. Školka je pro děti zase více zútulněná, vloni se upravovalo v 1. patře a letos je zmodernizované přízemí – osvětlení, radiátory, okna a navíc ještě umývárna.  Další úpravy – na zahradě – budou následovat, protože jsme získali peníze (500 tis. Kč) na projekt „Přírodní zahrada“ od MŽP.

Dále Vás chceme informovat o školních předpisech. 

 

Provoz v mateřské škole je od 6,15 hod. do 16,00 hod. Děti se scházejí dole v 1. třídě. Děti 

z 2. třídy odcházejí v 7,10 hod., z 3. třídy v 7,30 hod. nahoru do svých tříd. Děti voďte, prosím, do 8,00 hod., protože potom začíná ranní cvičení. Nejvhodnější dobou vyzvedávání dětí po obědě je od 12,00 hod. a odpoledne od 14,30 hod. Po předchozí dohodě s učitelkou lze přivézt a odvézt dítě kdykoliv podle potřeby rodiny. Rodiče nebo jejich zástupci předávají dítě učitelce osobně. Učitelka předá dítě pouze rodičům nebo těm, koho rodiče písemně pověřili zmocněním.  

Děti jsou rozděleny ve třech třídách. Pro děti od třech do šesti let je 1. třída „sluníček“ a nahoře 2. třída „broučků“. Pro dvouleté je 3. třída „motýlků“. Se „sluníčky“ bude pracovat třídní učitelka Bc. Iva Bašková, asistentka Ivana Zangeová a Mgr. Vladimíra Paštiková. S „broučky“ budou pracovat třídní učitelka Mgr. Tereza Andršová, která je zástupkyní ředitelky, učitelka Michaela Jiříčková a asistentka Marie Piskorová. S „motýlky“ bude pracovat třídní učitelka Michaela Šponiarová a chůva Milada Myšková.  

Dopoledne si děti hrají, kreslí, zpívají, cvičí, svačí, vyrábějí, učí se apod. Po úklidu hraček si sednou do kroužku na polštářky, na které Vás prosíme o povlak o rozměru 35 x 35 cm, předškoláci v rohu s ouškem na zavěšení. Mladší děti ouško nepotřebují, protože polštářky vhazují do skříňky. Předškoláci mají podle novely Školského zákona od 1.9.2017 povinnou předškolní docházku, a to od 8 do 12 hodin. Povinností rodičů je vodit dítě denně a nepřítomnost omluvit písemně na Omluvném listě. Kromě hry budou předškoláci pracovat na stanovištích, kde budou plnit různé úkoly, aby se připravovali na základní školu. Předškoláci a starší děti jsou organizováni samostatně v úterý dopoledne, kdy chodí na dlouhé turistické vycházky a denně odpoledne, protože mají půlhodinový odpočinek dole v 1. třídě při pohádce učitelky a samy se učí vyprávět pohádky. Leží na molitanové podložce, na kterou dítě musí mít svůj povlak o rozměrech 140x60 cm. Ten, prosím, ušijte, označte rub a líc (obrázkem) a hned přineste. Pokud se chcete poradit, domluvte se s pí. školnicí. Po chvíli odpočinku se děti věnují v kroužcích různým činnostem (pokud neusnou). S obsahem kroužků budete seznámení na schůzce. Mladší děti po obědě odpočívají na lehátkách nahoře v herně „motýlků“. Lehátka jsou rozložena v jedné místnosti, ve druhé si budou hrát ty děti, které neusnou.  

 

Docházka do mateřské školy má svá pravidla. Zástupce dítěte je povinen vždy oznámit nepřítomnost dítěte v MŠ den předem, výjimečně ráno do 6,45 hod. Odhlašovat a přihlašovat můžete: osobně ve třídě, zapsáním do sešitu u vchodu, telefonicky na č.: 494 664 102–ne SMS, na mobil telefonicky i SMS  737 312 712, Pokud dítě neodhlásíte včas, je mu započítáno jídlo.

Otázky týkající se stravování projednávejte s vedoucí školní jídelny pí. M. Reichrtovou. Když jde dítě domů v poledne a má celodenní stravování, zapište ho, prosím, na papír, zavěšený na hlavních dveřích. Rodič je povinen včas uhradit stravné. Výše stravného je vyvěšena na nástěnce v chodbě - viz Provozní řád Školní jídelny.

 

Do mateřské školy patří pouze dítě zdravé, a to v zájmu zachování zdraví ostatních dětí. Zjistí-li se v průběhu dne u dítěte příznaky nemoci, jsou rodiče okamžitě vyrozuměni a jsou povinni dítě neprodleně převzít.

Sběr papíru proběhne od 1.– 3 října, takže starý papír už můžete shromažďovat. Za výtěžek přispíváme na akce dětí.

 

Úplata za předškolní vzdělávání se v naší MŠ od rodičů nepožaduje. Proto od rodičů vybíráme hygienické potřeby a finance na akce. Žádáme pomoc při opravě hraček, kol a koloběžek, vybavení výtvarnými potřebami apod. Velký úbytek máme v papírech na kreslení – 

ty proto vždy vítáme. Potřeby na půl roku: toaletní papíry, tekuté mýdlo, papírové kapesníčky, ubrousky, vlhčené ubrousky, igelitové sáčky, od starších - lepidlo, balík papíru a od dvouletých bryndáčky.

 

V šatně se děti musí převlékat do oblečení do herny a musí mít bačkorky s bílou podrážkou. Na zahradu dávejte dětem kalhoty, které si  může zašpinit. Za deště je nutná pláštěnka a jsou vhodné nepromokavé boty. Vše, prosím, podepište. Děti jsou venku dopoledne nejméně 2 hodiny, proto je oblékejte podle počasí, aby neprostydly nebo se nepřehřály. Náhradní oblečení je vhodné.

 

Školnice, paní V. Fléglová a uklízečka paní K. Pleskotová se starají o pořádek a čistotu v celé MŠ. Při režimových činnostech pomáhají dětem. Do třídy vstupujte pouze bez bot.

 

Všechny informace o provozu mateřské školy jsou napsány ve Školním řádu, který je vyvěšen na nástěnce proti hlavním dveřím. Sledujte informace o akcích na vstupních dveřích a na nástěnkách, popř. v listu Mateřinka a webových stránkách: www.msdobre.webnode.cz. 

 

Jaký program čeká na děti v prvních zářijových dnech? Nové děti budeme seznamovat s novým prostředím a s kamarády tak, aby se pro ně školka stala příjemná a byly zde spokojené. Určitě se pak i ti nejmenší s radostí zapojí do všech činností. Při zvykání dítěte na nové prostředí umožňujeme pobyt rodiče s dítětem ve školce. Dítě si může přinést i svou oblíbenou hračku. V naší školce si děti denně hrají, hrajeme pohybové i didaktické hry. Procvičujeme správné držení kreslícího náčiní, jezdíme na divadla, snažíme se stále poznávat něco nového. Pravidelně chodíme na vycházky, využíváme prostředí zahrady i dopravního hřiště. Děti vedeme k tvořivosti, soustředění, samostatnosti, spolupráci a ohleduplnosti. Učíme se být zodpovědní za své chování a dodržovat Pravidla třídy, o kterých společně diskutujeme. Pracujeme podle Týdenního plánu, který je vyvěšen u dveří herny. Hodně času budeme trávit venku.

 

Od října budeme jezdit na dětská představení i do Pelclova divadla do RK. 

 

Divadlo v MŠ „O kamarádství“ je ve čtvrtek 20. 9. v 8, 45 hodin.

 

Informace o plavání předškoláků Vám včas sdělíme.  

Pro starší děti máme objednaný časopis „Sluníčko“, s kterým budeme pracovat hlavně dopoledne a na kroužcích. Vždy po měsíci si ho odnesou domů. Předplatné je 385,-Kč na rok a zaplaťte ho, prosím, ve svých třídách do 11. září. Děkujeme.   

 

Během září budeme zjišťovat výslovnost dětí. Rodiče starších dětí, které neumí ještě správně vyslovovat všechny hlásky, by měli požádat dětského lékaře o vyšetření u logopeda. Zde ve školce provádíme také individuální cvičení správné výslovnosti, ale bez Vaší pomoci a cvičení správné výslovnosti doma je malá naděje na úspěch.  

 

V úterý 18. 9. bude Schůzka rodičů, na které vás seznámíme s režimem dne, s akcemi, s náplní kroužků, se stravováním a Školním řádem, kde žádáme jednoho z rodičů o podpis. 

 

POZOR ! Kód u hlavních dveří Vám sdělí učitelka nebo školnice. Z důvodu bezpečnosti ho nesdělujte nikomu cizímu.  Do mateřské školky nevpouštějte nikoho cizího!   

Prosíme rodiče o vyplnění Dotazníčku o změnách a vrácení.  

 

Na práci s dětmi a na spolupráci s Vámi se těší

                    Mgr. V. Paštiková s kolektivem školy  

 

 

 

 

XXII. 10. Mateřinka - červenVýsledek obrázku pro léto kreslené

Vážení rodiče,

 

školní rok 2017/2018 nám utekl jako voda a máme tu jeho poslední měsíc, ve kterém nás čeká mnoho akcí. V uplynulém měsíci jsme zažili mnoho dobrodružství a naučili se hodně věcí. Květen jsme zahájili zápisem nových dětí, při kterém jsme přivítali 18 nových žáčků. Naši MŠ navštívily také paní učitelky ze ZUŠ Dobruška, které u nás našly několik hudebně nadaných talentů. Dále jsme pro maminky, ale i pro tatínky a další připravili besídku. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to je vystupovat na jevišti před velikým publikem. V neposlední řadě jsme stihli navštívit i Minizoo v Častolovicích u zámku a zde si prohlédnout mnoho zvířátek. Výlet byl fain a děti také. Koncem měsíce nás navštívil pan fotograf, který nám nafotil fotografie jak celých tříd, tak i pouze předškoláků a kamarádů. Z fotografií předškoláků bude v obchodě v Dobrém vystaveno společné tablo.  Výsledek obrázku pro děti v létě

Co nás čeká v měsíci červnu?

 

 • Pátek 1. 6. – slavíme DĚTSKÝ DEN ve spolupráci se žáky ZŠ Dobré
 • Pondělí 4. 6. – pozvání přijali předškoláci z MŠ Bystré, aby si vyzkoušeli jízdu na dopravním hřišti
 • Ve čtvrtek 7. 6. 2018 v 9 hodin proběhne koncert pro děti v MŠ s názvem „Toníkův hudební vláček“ – vyprávění o hudebním skladateli Antonínu Dvořákovi a poslech jeho hudby.

 • Pátek 8. 6. v 9 hod. –  naši předškoláci navštíví MŠ v Bystrém, kde pro ně připravili naučnou stezku (přepravu zajišťují bysteráci). Podsedák do auta, baťůžek s pitím a pláštěnkou – s sebou.

 • Úterý 12. 6.  – jedeme na výlet do Perníkové chaloupky a na Kuňku u Pardubic. Všechny děti budou mít s sebou baťůžek s pitím (dobře uzavíratelným) a pláštěnkou, čepici a pohodlné boty a oblečení. Komu se dělá špatně v autobuse, přineste tabletku, podejte dítěti 20 – 30 min. před odjezdem a dejte učitelce popsané v sáčku pro zpáteční cestu. Jídlo na celý den je zajištěno ze školky. Odjezd je v 7,30 a předpokládaný návrat je kolem 14,30 hod. Těšíme se.

 • Pondělí 18. 6. je pro předškoláky připravená TULÁCKÁ NOC. Informace  a souhlas připravujeme.

 • V úterý 19.6 v 9:30 hodin zajistí paní Pohlová Skákací hrad (v případě pěkného počasí).

 • Středa 20. 6. – jedeme na Dopravní hřiště Náchod (všechny třídy).

 • Kdo má své kolo, může si ho vzít s sebou.

 • Jinak vezmeme kola,tříkolky,koloběžky a odrážedla z MŠ.

 • Odjezd 7:30 od MŠ. Baťůžek a pití s sebou.

 • Pátek 22. 6. – herec pan Peřina nám přijde zahrát pohádku – Čert a Káča

 • Úterý 26. 6. – Zveme vás na slavnostní rozloučení s předškoláčky v 10:45 hod. v Kulturním domě (v Pentagonu) na divadlo pro všechny děti a SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ budoucích předškoláků.

 

Zajímavý program nám nabízejí Čtvrtečkovi a Hasiči z Domašína – vodní klouzačku na louce. Termín upřesníme na vchodových dveřích.

Omezený provoz MŠ bude od 25. 6. 2018 a během letních prázdnin (rekonstrukce třídy SLUNÍČEK). Mateřská škola bude uzavřena od 9. 7. do 10. 8. 2018. Docházku, prosím, zapište na dveřích u vchodu.

Velice prosíme o to, aby všechny děti nosily pokrývky hlavy. Krásné dny se snažíme trávit především na školní zahradě, pokrývka hlavy je tedy nezbytnou ochranou před sluníčkem.

Děkujeme rodičům za sběr papíru, jejich děti budou mít výlet levnější. Kdo to nestihl, může ještě papír dovést. Děkujeme pí. V. Kleinerové za záclony na sukýnky.

Budoucím školáčkům přejeme 3. září šťastné vykročení pravou nohou a na ostatní se těšíme ve školním roce 2018 – 2019

Za celý kolektiv přeji krásné prázdniny plné sluníčka, odpočinku a nezapomenutelných zážitků.

 

Bc. Iva Bašková a kolektiv MŠ              

 

     

 

       XXII. 9. Mateřinka-květen

Vážení rodiče,

aprílový duben je za námi a jaro už je v plném rozkvětu. Se staršími dětmi jsme vyrazili na turistickou vycházku do Kamenice do kadeřnictví, na kůzlátka, do kravína a na židovský hřbitov na Skalce, kde jsme navštívili pana Melichara (a jeho domácí zvířátka) a viděli tradiční řemeslo - kováře. Do Hradce Králové děti podnikly cestu do Filharmonie, kde shlédly kvalitní, velice poutavý koncert. S hudebními nástroji se také setkaly v ZUŠ Dobruška, kde jim byly nabídnuty vzdělávací obory. Exkurzi jsme si také udělaly do lékárny, do muzea F.L.Věka a na radnici v Dobrušce. Krejčík Honza nám zahrál představení s názvem „Co se vleče, neuteče“ v dobrušském kině.  V Rychnově nad Kněžnou všechny děti shlédly „Strakaté bajky“ a navštívily rychnovské hasiče. Předškolákům proběhl zápis do 1. ročníku základní školy a všichni se do školy moc těší.

Co nás čeká? 

Ve středu 2. 5. - Zápis nových dětí do MŠ v Dobrém.

V pondělí 7. 5. – MŠ z technických důvodů uzavřena.

Ve čtvrtek 10. 5. po 8 hodině přijedou učitelky ze ZUŠ z Dobrušky a budou hledat dětské hudební talenty.

Ve čtvrtek 17. 5. proběhne náhradní lekce plavání pro děti, které zameškaly lekci kvůli lyžařskému kurzu. Odjezd v 6:45 linkovým autobusem, více informací na letáčku.


DEN MATEK - Zveme všechny rodiče, prarodiče a známé na besídku ke dni matek – ve čtvrtek 17. 5. 2018 od 15 h. v Kulturním domě v Dobrém (pentagon).


V úterý 22. 5. pojedeme na exkurzi do minizoo v Častolovicích na zámku, odjezd bude v 7,30..hod. od MŠ.

SBĚR PAPÍRU proběhne od pondělí 21. 5. do středy 23. 5. 2018. Balíky papíru noste přímo do přistaveného kontejneru na dopravním hřišti za školkou. Kdo přinese papír, bude mít levnější školní výlet do „Perníkové chaloupky – Kunětická hora“, který se bude konat 12. 6. 2018.

Ve čtvrtek 24.5. proběhne v MŠ FOCENÍ - nedávejte dětem zelené oblečení.

V pátek 1. 6. oslavíme Den dětí ve spolupráci se ZŠ (sportovní úkoly a další zábava).

Děkujeme, že na tyto AKCE průběžně nosíte finance – kdo tak ještě neučinil, prosíme urychleně
o dorovnání.

OMEZENÝ PROVOZ MŠ - Poslední červnový týden od 25. 6. 2018 a během prázdnin bude probíhat oprava budovy MŠ - výměna oken, svítidel a radiátorů v 1. třídě. Provoz MŠ bude proto omezen.

UZAVŘENÍ MŠ - Provoz mateřské školy bude přerušen od 9. 7.  do 10. 8. 2018.


Poděkovat chceme paní Piskorové za exkurzi v kadeřnictví, paní Čtvrtečkové za exkurzi v kravíně a mlsoty, paní Fialové za papíry, panu Fialovi za návštěvu v MŠ s POLICIÍ ČR, paní Kohoutkové za stuhy a ruličky na vyrábění, paní Kolmanové za kusy látek, vzorníky a vlny, paní Noskové za exkurzi – narozená kůzlátka a další zvířectvo, paní Sedlákové za figurky z Kinder vajíček a všem za dobrou spolupráci.

Krásný květen přeje Mgr. Tereza Andršová a kolektiv MŠ Dobré

     XXII. 8. Mateřinka - duben Výsledek obrázku pro křesťanské velikonoční svátkyVýsledek obrázku pro duben

Vážení rodiče,

Měsíc březen uplynul a přišlo jaro. V březnu jsme navštívili divadlo                

v Rychnově n. Kn. a shlédli pěknou pohádku „Kouzla skřítků“ a potom jsme    

si prohlédly dětskou knihovnu. Holky a kluci měli koledu, při které si užili   

spoustu legrace a odnesli si čokoládová vajíčka a přitom jsme slavili Velikonoce.

Akce v měsíci DUBNU:

v pátek 13. dubna – výlet na koncert Filharmonie do Hradci Králové se ZŠ v 7:00 – pro starší děti.

ve středu 18. dubna – výchovný koncert dětí ZUŠ v Dobrušce linkovým autobusem – pro   

starší děti, sraz 6:30 v MŠ, nebo u autobusu, odjezd v 6,45 hod., návštěva domku F. L. Věka a radnice, zpět v 11:45

ve středu 25. dubna – divadlo v RK na „Strakaté bajky“ a návštěva Hasičů v RK pro všechny děti

v pátek 27. dubna – zábavný program v Dobrušce Krejčíka Honzy „Co se vleče, neuteče“ –

pro starší děti – linkovým autobusem v 6:45 jako 18. dubna

Odjezd: do RK – v 7:45 hodin, do Dobrušky v 6:45 a HK v 7:00. Batoh s pláštěnkou + pití – s sebou v plastové lahvičce, kterou lze dobře uzavřít. Přijďte včas, abychom vám neujeli!   Bližší informace a případné změny sledujte na dveřích MŠ nebo na šaškovi.

Ve středu 2. května od 8:00 do 11:00 je zápis nových dětí do MŠ v Dobrém.

Plánujeme turistickou vycházku do Kamenice na exkurze: do kadeřnictví k pí. L. Piskorové a na kravičky do kravína.

Poděkování patří paní Valáškové za krepový papír, panu Janatovi za barevné papíry, pastelky, fixi a voskovky a paní Lambertové za barevné papíry.

ZŠ Dobré zve předškoláky se zákonnými zástupci 19. dubna od 14:45 – 16:15 k zápisu do 1.třídy do budovy 1. stupně (u kostela).

A jaký má být předškolák?

 •     Samostatný v sebeobsluze, fyzicky a pohybově vyspělý a zdatný.
 •     Citově samostatný, umí kontrolovat své chování a dodržovat dohodnutá pravidla.
 •     Komunikuje bez obtíží a správně vyslovuje všechny hlásky.
 •     Zvládá jemnou motoriku – maluje, obkresluje, kreslí, modeluje, navléká korálky, umí se podepsat tiskacím písmem – správně drží tužku, zaváže smyčku.
 •     Sluch – rozliší různé zvuky, hlasy, hudební nástroje, hlásky na začátku i na konci slova.
 •     Zrak: pozná barvy, tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, atd.), velikosti, rozdíly mezi obrázky.
 •     Matematika – počítá, ukazuje na prstech, rozumí pojmům: nahoře, dole, vzadu, vpravo, vlevo, … řeší rébusy, pozná společnou vlastnost skupiny.
 •     Je pozorný, soustředěný, reaguje na příkazy a má zájem učit se novým poznatkům.
 •     Dodržuje základní sociální pravidla (poděkovat, poprosit, pozdravit, požádat, ..), spolupracuje s ostatními.
 •     Poslouchá pohádku, ví, o čem byla. Zvládne zahrát malou roli v dramatickém představení.
 •     Dobře se orientuje doma, ve školce i v obci, zvládá praktické činnosti – vyřídit vzkaz.
 •  
 •       Upozornění - v pondělí 30.4. je omezený provoz v jedné třídě, v pondělí 7.5. je MŠ z technických důvodů uzavřena.

 

                                                               Za kolektiv MŠ Dobré Marie Piskorová

 

 

XXII. 7. Mateřinka – březen 2018 

 

Vážení rodiče,

uplynul nám měsíc únor, a my s dětmi se těšíme na přicházející jaro. V předchozích týdnech jsme si užívali zimních radovánek, které nám zima přinesla. Bobování, stavění sněhuláků, běžky aj. Prožili jsme masopustní karneval s tancem, hrami a pohoštěním. Děkujeme i rodičům za pomoc při výrobě masek. V rámci povídání o ekologii a třídění odpadů, jsme shlédli v Pelclově divadle v Rychnově n. K. pěknou pohádku „ O Balynce – dobrém štěněti“.

 

Co nás čeká v nadcházejícím měsíci březnu?

 

5. - 9. 3. - jarní prázdniny – v MŠ bude omezený provoz na jednu třídu.

 

V pátek 16. 3. - „dívčí koleda“ - holčičky si přinesou binovačku a …. Chlapci si ještě počkají.

 

V pondělí 19. 3. - divadlo v Rychnově n. K. „Kouzla skřítků“ + návštěva dětské knihovny v RK

 

Ve středu 28. 3. - „klučičí koleda“ - konečně se chlapci dočkali a mohou si přinést také svou binovačku a prohnat holky.

 

Ve čtvrtek 29. 3. Velikonoční prázdniny – žádáme rodiče, aby přihlásili své dítě do MŠ u třídní učitelky do 21. 3. 2018

 

Na měsíc květen plánujeme sběr papíru – termín bude upřesněn na nástěnce v MŠ.

 

 

Poděkování

Děkujeme těm, kteří donesli hygienické potřeby na další pololetí, a zároveň prosíme ty, kteří tak neučili o nápravu.

Velmi děkujeme manželům Lambertovým za pohoštění na Prázově boudě. Po dva dny zde předškoláci měly teplý a hravý útulek po jízdě na běžkách a byly velmi šikovné.

Také velice děkujeme p. Kohoutkové za materiál na vyrábění, p. Sedlákové za barevná dřívka na vyrábění a za jarní dekoraci (květináč s květinou), p. Kolomazníkové za opravu nábytku pro panenky a za zobání pro ptáčky.

Děkujeme manželům Čtvrtečkovým za krabici papírů na kreslení.

V poslední řadě bychom rádi pochválili rodiče, kteří vedou své děti k samostatnosti při oblékání.

 

Děkujeme za spolupráci

 

                                                                     Za kolektiv MŠ Dobré Ivana Zangeová

 

 

XXXII. 6. Mateřinka – únor 2018

Vážení rodiče!

Ráda bych za celý kolektiv MŠ poděkovala těm, kteří dorazili v pondělí 22. 1. do MŠ, aby se dozvěděli něco o projektu naší nové zahrady. Účast byla tentokrát nižší, my ale i přesto doufáme, že se s námi společně zapojíte do zlepšování naší nové zahrady.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK v Olešnici byl úspěšně dokončen. Děti byly moc šikovné a nadšené.

PLAVECKÝ KURZ byl taktéž úspěšně dokončen. Děti se teď pyšní diplomem se svými úspěchy a také fotkou (prosíme o uhrazení 10 Kč za její pořízení). Dětem, které kvůli lyžování propásly poslední lekci plavání, bude umožněn náhradní termín. Rodiče budou včas informováni.

 • V úterý 30. 1. v 10:30 hod. nás přijede do navštívit Divadlo u staré herečky s představením Mauglí (pohádka o divoké přírodě).

 • V pátek 2. 2. jsou pololetní prázdniny, tudíž bude v  omezený provoz na jednu třídu. Prosím, aby rodiče co nejdříve nahlásili, jak budou jejich děti chodit.

 • Ve středu 21. 2. pojedeme do Rychnova nad Kněžnou na divadelní představení O Balynce a dobrém štěněti v Pelclově divadle.
  - odjezd od školky v 7:15
  - Budeme Vám rozdávat souhlasy s cestou, proto prosíme o vyplnění.

Provozní náklady MŠ hradí obec Dobré. Díky tomu nemusíte platit finanční příspěvek za pobyt dítěte. Tato výhoda je ale vykoupena vaší občasnou pomocí. Prosíme rodiče o přinesení hygienických potřeb na 2. pololetí: toaletního papíru 2x, papírových ubrousků, kapesníčků 2x a lepidla.

Co nás ještě čeká v druhém pololetí? Nyní poznáváme různé kultury a kontinenty (Afriku, Antarktidu, Ameriku apod.). Zjistíme, co je důležité pro naše zdraví, poznáme lepé naše tělo a zimní sporty. Na jaře se budeme zabývat knihami, divadlem a uměním; poznávat zvířátka a jejich mláďátka, jarní kvítí. Využijeme dopravní hřiště k učení pravidlům silničního provozu a zjistíme, čím vším lze cestovat. V létě na nás čekají letní sporty a slavnostní akce.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci, za donesené peníze na AKCE. Kdo tak ještě neučinil, prosíme o včasné vyřízení s třídní učitelkou, ať nám potřebné finance na budoucí akce dětí nechybí.


Za kolektiv MŠ Dobré Michaela Šponiarová

 

 

XXII. 5. Mateřinka – leden 2018

 

Vážení rodiče!

 

Nejprve bych Vám za celý kolektiv MŠ chtěla popřát do nového roku 2018 mnoho štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a radosti s Vašimi dětmi.

Kouzelné svátky plné lásky, pohody a radosti jsou za námi a my se společně můžeme podívat, co nás čeká v měsíci lednu:

·      Lekce plavání pokračují – tento měsíc nás čekají ještě poslední 3 lekce – prosíme rodiče, či případný doprovod dětí, aby nechodili k bazénům a zůstávali na vyhrazených lavicích pro diváky, děkujeme za pochopení.

·      V pátek 5. 1. – oslavíme svátek TŘÍ KRÁLÚ, popřejeme zaměstnancům školky i lidem v obci k novému roku, a to s korunami, které si samy vystřihneme a vyzdobíme. Přání všeho nejlepšího patří také vám, rodičům i prarodičům.

·       V pátek 12. 1. –  hudební divadlo v MŠ„Španělské pohádky“

·       Od pondělí 22. 1. – pátek 26. 1. by měl probíhat lyžařský výcvik v Olešnici, ale je ohrožen pro malý počet přihlášených dětí – jen 6, vloni byl zájem dvojnásobný. Doufáme, že se ještě někdo přihlásí (přihlášky, pokud nemáte, jsou u učitelek) a kurz bude zachráněn.  

·      V úterý 30. 1. – divadlo v MŠ – „Mauglí“

·      Pokud nám počasí dovolí a napadne trochu sněhu, plánujeme se staršími dětmi výcvik a výlety na běžkách do okolí – prosíme o vhodné oblečení (oteplovačky, teplé ponožky, nepromokavé rukavice)

·      V tomto roce čeká předškoláky zápis do prvních tříd až v měsíci květnu, ale…

 

co by měl předškolák zvládat?  Správně vyslovovat, znát barvy, pojmenovat věci kolem sebe i geometrické tvary, jméno a své bydliště, vyprávět pohádku, nakreslit obrázek, osobu, umět správně držet tužku, počítat, soustředit se na určený úkol atd. Společně s Vámi pomáháme připravovat předškoláky na jejich důležitý den zápisu i následné vzdělávání.

Doufáme, že napadne trochu sněhu a budeme ho využívat při různých zimních hrách, sportech, pekáčování apod.. Zatím máme sychravo, proto prosíme rodiče o dostatek náhradního oblečení, hlavně ponožky či punčocháče.         

                             

U dítěte ve školce se vyskytly vši. Prosíme rodiče, aby prohlédli hlavy svých dětí. Do vyhubení vší a hnid dítě nesmí do školky, aby se zamezilo další šíření.


Na závěr bych chtěla poděkovat všem za krásné dárečky do adventního kalendáře, příspěvky na dárky pro děti pod stromeček a rodičům Sedláčkovým za molitany,
Lambertovým za dárky, pí Frymlové za plastové kbelíky. Všem děkujeme za zobání pro ptáčky. Těšíme se na spolupráci s vámi.

 

Milada Myšková a kolektiv MŠ Dobré

    

4. Mateřinka –prosinec 2017

Čas radosti, veselosti světu nastal nyní…“

Vážení rodiče, čas se překulil a máme tu poslední měsíc roku. Čas zimy, očekávání, obdarovávání, těšení, radosti. Někteří rodiče již zodpovědně (a tajně) nosí drobné dárečky do adventního kalendáře, s kterým dětem bude lépe ubíhat čas čekání. ( Prosíme ještě, kdo nestihl přinést, aby tak učinil - začátek adventu je tu - tento víkend…)

V minulém měsíci jsme měli spoustu krásných zážitků. Děti zhlédly tři divadelní vystoupení, z nichž dvě divadélka přijela do MŠ a na jedno hudební představení jely starší děti autobusem do Rychnova. Před svátkem sv. Martina všechny děti ze školky pekly „martinské rohlíčky“, které se moc povedly. Děti donesly ochutnat také domů. V polovině měsíce začal plavecký kurz v Dobrušce. Předškoláci mají za sebou již 3 lekce. Na konci měsíce nás navštívili zástupci firmy Vizus, aby dětem-zájemcům jednoduchou formou vyšetřili zrak.

V předposledním týdnu jsme se už pomalu naladili na Vánoce - vyráběli jsme vánoční dekorace a dárečky na výstavu v Hlinném. Byla moc pěkná a my tímto děkujeme rodičům, kteří přispěli výrobky z domu. Některé výrobky vašich dětí si můžete koupit na vánočním trhu v ZŠ u kostela od 15:30ti hod. v sobotu 9. 12. před Rozsvícením vánočního stromu, kde budou všechny děti vystupovat na programu.

Co nás čeká v prosinci:

 • Úterý - 5.12. NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE a jeho družiny s nadílkou v 9.00 hod. Sponzorem jsou potraviny p. Bartoše Dobré a ŠJ školky. Jste zváni.

 • Středa, čtvrtekBESÍDKY „Co už umíme“: třída I. Sluníčka: 6.12. v 15,00 hod.

třída II. Broučci: 7.12. v 15,00 hod.

třída III. Motýlci: 7.12. v 10,00 hod.

- Na besídky srdečně zveme všechny rodiče a prarodiče. -

 

 • Sobota - 9.12. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU od 17,00 hod. Srdečně jste všichni zváni! Děti, prosíme, přiveďte na účast v programu nejpozději v 16,45 hod k ZŠ ke kostelu. Protože děti budou tančit jako „sněhuláci“, potřebují vhodné oblečení – na bundy – velké bílé triko, pásek, barevnou šálu a sněhulácký kloubouk. Moc děkujeme za pomoc.

 • Úterý - 12.12. Představení Perštejni v Pentagonu od 7:30 hodin (pro starší děti)

 • Pátek - 15.12. VÝLET NA VÁNOČNÍ ZÁMEK do Potštejna - pro starší děti–odjezd v 6,50 h.od MŠ.

 • Pondělí,18.12. DIVADLO „VÁNOČNÍ HVĚZDA“ v RK - odjezd autobusem v 7,20 h.

 • Úterý - 19.12. VÁNOČNÍ NADÍLKA u stromečku v MŠ - tradice, koledy, soutěže, dárečky..

 • Čtvrtek - 21.12. zpíváme v kostele od 9 hodin

        Prosím, věnujte pozornost ještě jednomu UPOZORNĚNÍ:

        V poslední době byly do budovy opakovaně vpuštěny cizí osoby. Proto důrazně žádáme rodiče, aby byli důslední a cizím lidem NEOTVÍRALI dveře, nevpouštěli je dovnitř bez vědomí zaměstnanců MŠ. Porušují tím školní řád a ohrožují bezpečnost dětí v MŠ. Děkujeme.

            Naopak PODĚKOVÁNÍ patří rodičům, kteří sponzorují školku materiálními dary. V listopadu to byli: p. Lambertová- dodala výtvarný materiál (vodovky, omalovánky, pastelky, barevné papíry), Pexesa, p. Grulichová-textilní materiál na tvoření (stuhy, krajky, látky, knoflíky), korkové zátky, Frymlovi přinesli velkého plyšového medvěda. Všem děkujeme.

        Závěrem bychom Vám chtěli popřát opravdu pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, elánu a radosti. 

V novém roce se těší na další spolupráci kolektiv MŠ Dobré.

    Za kolektiv školky Michaela Jiříčková                                                                                       

 

 

 

 

3. Mateřinka – listopad 2017

Vážení rodiče,

další měsíc utekl jako voda a dostává se vám do rukou listopadová mateřinka. Měsíc říjen v tomto školním roce děti úspěšně zvládly. Více se seznámily s novými kamarády a poznaly nové paní učitelky.

V předešlém měsíci jsme s dětmi navštívili divadlo v RK a shlédli zde představení „Dobrodružství lesního skřítka Kuka“. Také jsme si upekli posvícenské koláčky, které si děti odnesly domů ve vlastnoručně vyrobených košíčcích.

Starší děti byly opět každé úterý na turistických procházkách, kde procvičily svou kondici a mimo to měly možnost vidět z blízka koně, pohladit si je a dokonce se na nich i svézt.

 

Co nás čeká a nemine v měsíci listopadu?

 • ve středu 1. 11. DIVADLO V MŠ „Jak jelito, Kopyto vařili vtipnou kaši“ 10:45

 • ve středu 8. 11. DIVADLO V RK „Naše písnička“ P. Balla, 7:25 odjezd od MŠ (divadla se neúčastní nejmenší děti)

 • v pátek 10. 11. pečení Martinských rohlíčků

 • v pondělí 13. 11. DIVADLO V MŠ „Tygřík Péťa“ 9:00

 • ve středu 15. 11. - 1. PLAVÁNÍ v Dobrušce - na plavání jezdí předškolní děti , vždy ve středu

 • 18. - 19. 11. VÁNOČNÍ VÝSTAVA - vyrábíme na výstavu v Hlinném

 • v sobotu 25. 11. pořádá ZŠ – výlet na HRÁDEK U NECHANIC (v případě zájmum se přihlaste)

 • v pondělí 27. 11. OČNÍ VYŠETŘENÍ  - fi. VIZUS v MŠ - 10:00

 • ve středu 29. 11. DIVADLO V MŠ „Příběhy kočky Micky“ 10:00

 •  v posledním týdnu v listopadu chystáme besídky pro rodiče
 •  v neděli 3.12. budeme vystupovat s dětmi při rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMU v parku

 

Všem rodičům děkujeme za povlaky na polštářky a hygienické pomůcky. Zároveň také prosíme rodiče, kteří prozatím opomenuli tuto skutečnost, o nápravu.

Informace o akcích MŠ byly projednány na schůzce s rodiči.

Fotky námi pořízené z akcí, budou s vaším souhlasem zveřejnovány na serveru rajče: https://skolka139.rajce.idnes.cz.

Všechny rodiče také prosíme o seznámení se se Školním řádem a jeho podepsáním u p. učitelek.

 

Na Vánoční výstavu v Hlinném, mohou rodiče donést i předměty, které děti vyrábí doma.

 

V souvislosti se zveřejněním termínu OČNÍHO VYŠETŘENÍ VIZUS, prosíme rodiče o 150Kč. Tento poplatek hradí rodiče, kteří měli o vyšetření u svých dětí zájem, třídním učitelkám.

 

PLAVÁNÍ

Kurz plavání začíná dne 15. 11. 2017 (středa). Délka kurzu je 10 lekcí po 90minutách, které se budou opakovat každou středu. Celková cena kurzu je 840Kč. V této částce je zahrnuta i cena za dopravu. Další informace ohledně kurzu plavání jsou vystaveny na nástěnce u vstupu do MŠ.

Lze také vyžádat doklad o zaplacení kurzu, pro případ hrazení části kurzu pojišťovnou.

 

 

Poděkování

Velice děkujeme paní Špringrové za čtvrtky, paní Špulákové za kartonové kartičky, paní Kohoutkové za kousky polystyrenu a nitě na zdobení, paní Valáškové za stan, panu Čtvrtečkovi za mák, panu Frymlovi za papíry a omalovánky, paní Janatové za barevné papíry a pastelky.

Velice si vážíme Vaší spolupráce a i přes nepřízeň počasí, přejeme krásné prožití podzimu.

 

Iva Bašková a kolektiv MŠ Dobré

 

 

2. Mateřinka – říjen 2017

Vážení rodiče, první měsíc v tomto školním roce děti úspěšně zvládly. Poznaly nové kamarády a paní učitelky, shlédly pěkné divadlo v MŠ “Ošklivé káčátko”, vyfotily se ve vánočním pokojíčku. Až fotografie dorazí, můžete si je zakoupit. Starší děti byly na výstavě hub a procvičily svoji kondici na turistické vycházce. V tomto letošním roce budou každé úterý, proto prosím, oblékejte děti dle aktuálního počasí. Co dalšího nás v měsíci říjnu čeká?

·  ve čtvrtek 5.10. DIVADLO V RK „Dobrodružství lesního skřítka Kuka“ 7:25 odjezd;

·  v  pátek 13. 10. POSVÍCENÍ- pečení posvícenských koláčků a skákací hrad (dle počasí);

·  v pondělí 16. 10. Světový den výživy – výroba bramborových hranolek;

·  ve čtvrtek 26.  a pátek 27. 10. jsou podzimní prázdniny a provoz bude omezen.

 

Děkujeme za donesení povlaků na polštářky a hygienické pomůcky. Kdo tak ještě neučinil, ať to prosím urychleně napraví. Už jsme se účastnili dvou placených akcí - návštěva hub (10Kč) a divadélko v MŠ (43,-). Vybíráme tedy peníze na AKCE. Třídní učitelky Vám na vyžádání sdělí zůstatek z minulého školního roku a současný stav. Fotky námi pořízené z těchto akcí budou po vašich souhlasech zveřejňovány na serveru rajče: https://skolka139.rajce.idnes.cz. Informace o akcích MŠ byly projednány na schůzce s rodiči. Všechny rodiče prosíme o seznámení se se Školním řádem a jeho podpis u p. učitelek.

Při vyzvedávání dětí prosím dbejte na to, aby si děti braly všechny věci z košíčku (ve třídě) a zbytečně prosím nenechávejte žádné papíry v šatnách. Do košíčků dáváme i důležité dokumenty pro Vás, třeba jako nyní. Touto cestou se k Vám dostal i letáček od firmy VISUS, která jezdí do školek a měří dětem zrak. Výhodou je, že děti jsou zde ve známém prostředí a vyšetření je zábavnou formou. Děti tak nejsou traumatizovány a vy tak získáte kvalitní informace. Nahlaste prosím, svůj zájem/nezájem učitelkám, ať můžeme brzy službu v případě zájmu objednat. Poplatek za vyšetření je 150,-.

Starší děti čekají od října první odpolední kroužky „Školáček“ (13:00 – 14:00 hod.). Všechny kroužky jsou v letošním roce zdarma. Pro lepší orientaci uvádíme rozpis i zde:

 SUDÝ TÝDEN

·  pondělí „Angličtinka“ + „Tvořílek“ – tvořivé výtvarné techniky (Andršová)

·  úterý „Sovička“ + „Šikulka“ – matemat.  představy + tvoření z papíru (Bašková)

·  středa „Angličtinka“ + „Tvořílek“ – tvořivé výtvarné techniky (Andršová)

·  čtvrtek “Šikulka“ + „Zdravínek“ – mat. představy + zdraví, bezpečnost (Bašková)

LICHÝ TÝDEN

·  pondělí „Flétnička“ a „Písálek“ – grafomotorika, správný úchop (Šponiarová)

·  úterý „Jazýček“ + „Filda“ – cv. správné řeči, slovní zásoby + poznávání  (Paštiková)

·  středa „Flétnička“ a „Tančílek“ – hudebně pohybové činnosti (Šponiarová)

·  čtvrtek „Jazýček“ + „Dopraváček“ – dopravní pravidla (Paštiková)

                                                                                                                                                       

Velice děkujeme za pomoc, paní Valáškové za dřevěné puzzle, voskovky a křídy, paní Spanilé za hračky a převleky na karneval, paní Kolomazníkové za med a paní Kohoutkové za stuhy a drátky na aranžmá. Vážíme si této spolupráce a přejeme pohodové dny při slunečném podzimu,                                                                 

Mgr. Tereza Andršová a kolektiv MŠ Dobré

 

 

 

 

1. Mateřinka – září 2017

 

Vážení rodiče!

Vítáme Vaše děti v novém školním roce. Školka je pro děti zase více zútulněná a v 1. patře zmodernizovaná – osvětlení, radiátory a okna. Venku na zahradě jsme nechali instalovat nové herní prvky, tobogan, domeček a pískoviště pro nejmladší dětičky.

Dále Vás chceme informovat o školních předpisech.

Provoz v mateřské škole je od 6,15 hod. do 16,00 hod. Děti se scházejí dole v 1. třídě. Děti z 2. třídy odcházejí v 7,15 hod., z 3. třídy v 7,30 hod. nahoru do svých tříd. Děti voďte do 8,00 hod., protože potom dětem začíná ranní cvičení. Nejvhodnější dobou vyzvedávání dětí po obědě je
ve 12,00 hod. a odpoledne po 14,30 hod. Po předchozí dohodě s učitelkou lze přivézt a odvézt dítě kdykoliv podle potřeby rodiny. Rodiče nebo jejich zástupci předávají dítě učitelce osobně.  Učitelka předá dítě pouze rodičům nebo těm, koho rodiče písemně pověřili zmocněním. 

Děti jsou rozděleny ve třech třídách. Pro děti od třech do šesti let je 1. třída „sluníček“ a nahoře 2. třída „broučků“. Pro dvouleté je 3. třída „motýlků“. Se „sluníčky“ bude pracovat třídní učitelka Iva Bašková, asistentka Ivana Zangeová a já. S pobytem venku jim bude pomáhat další učitelka. S „broučky“ budou pracovat třídní učitelka Tereza Andršová, která je mou zástupkyní, učitelka Michaela Šponiarová a asistentka. S „motýlky“ bude pracovat třídní učitelka Michaela Jiříčková a chůva Milada Myšková. Nejmenované pracovnice teprve sháníme.

Dopoledne si děti hrají, kreslí, zpívají, cvičí, svačí, vyrábějí, učí apod. Po úklidu hraček si sednou do kroužku na polštářky, na které Vás prosíme o povlak o rozměru 35 x 35 cm, předškoláci v rohu s ouškem na zavěšení. Mladší děti ouško nepotřebují, polštářky vhazují do bedny. Předškoláci mají podle novely Školského zákona od 1.9.2017 povinnou předškolní docházku, a to od 8 do 12 hodin. Nepřítomnost dítěte rodiče omluví písemně na omluvném listě. Kromě hry budou předškoláci pracovat na stanovištích, kde budou plnit různé úkoly z důvodu přípravy na základní školu. Předškoláci jsou organizováni samostatně v úterý dopoledne, kdy chodí na dlouhé turistické vycházky a odpoledne, protože mají půlhodinový odpočinek dole v 1. třídě při pohádce učitelky, samy se učí vyprávět pohádky. Leží na molitanové podložce, na kterou dítě musí mít svůj povlak o rozměrech 140x60 cm. Ten, prosím, ušijte, označte rub a líc (obrázkem) a hned přineste. Pokud se chcete poradit, domluvte se s pí. školnicí. Po chvíli odpočinku se děti věnují v kroužcích různým činnostem (pokud neusnou). Je to angličtinka, flétnička, správná řeč, kreslení, malování, tancování, pracovní činnosti, apod. Mladší děti po obědě odpočívají na lehátkách nahoře v herně „motýlků“. Lehátka jsou rozložena v jedné místnosti, ve druhé si budou hrát ty děti, které neusnou.  

 

Docházka do mateřské školy má svá pravidla. Zástupce dítěte je povinen vždy oznámit nepřítomnost dítěte v MŠ. Odhlašovat a přihlašovat můžete: osobně ve třídě, zapsáním do sešitu u vchodu, telefonicky na č.: 494 664 102, na mobil č. 737 312 712 telefonicky nebo SMS,. Pokud dítě neodhlásíte den předem, výjimečně ráno do 6,45 hod., je mu započítáno jídlo.

Otázky týkající se stravování projednávejte s vedoucí školní jídelny pí. M. Reichrtovou. Když jde dítě domů v poledne a má celodenní stravování, zapište ho, prosím, na papír, zavěšený na hlavních dveřích. Rodič je povinen včas uhradit stravné. Výše stravného je vyvěšena na nástěnce v chodbě - viz Provozní řád Školní jídelny.

 

Do mateřské školy patří pouze dítě zdravé. Pedagogický pracovník má právo odmítnout přijetí dítěte do MŠ s příznaky onemocnění v zájmu zachování zdraví ostatních dětí. Zjistí-li se v průběhu dne u dítěte příznaky nemoci, jsou rodiče okamžitě vyrozuměni a jsou povinni dítě neprodleně převzít.

Úplata za předškolní vzdělávání se v naší MŠ od rodičů nepožaduje. Proto od rodičů vybíráme hygienické potřeby, finance na pomůcky a akce. Žádáme pomoc při opravě hraček, kol a koloběžek, vybavení výtvarnými potřebami apod. Velký úbytek máme v papírech na kreslení - ty proto vždy vítáme. Potřeby na půl roku: toaletní papíry, tekuté mýdlo, papírové kapesníčky, ubrousky, vlhčené ubrousky, igelitové sáčky, od starších - lepidlo, balík papíru, různé pomůcky, od dvouletých bryndáčky.

V šatně se děti musí převlékat do oblečení do herny a musí mít bačkorky s bílou podrážkou. Na zahradu jsou vhodné kalhoty, které si dítě může zašpinit. Za deště je nutná pláštěnka a jsou vhodné nepromokavé boty. Vše podepište. Děti jsou venku dopoledne nejméně 2 hodiny, proto je oblékejte podle počasí, aby neprostydly nebo se nepřehřály. Náhradní oblečení je vhodné.

Školnice, paní V. Fléglová a uklízečka paní K. Pleskotová se starají o pořádek a čistotu v celé MŠ. Při režimových činnostech pomáhají dětem. Do třídy vstupujte pouze bez bot.

Všechny informace o provozu mateřské školy jsou napsány ve Školním řádu, který je vyvěšen na nástěnce proti hlavním dveřím. Sledujte informace o akcích na vstupních dveřích a na nástěnkách, popř. v listu Mateřinka a webových stránkách: www.msdobre.webnode.cz.

,

Jaký program čeká na děti v prvních zářijových dnech? Nové děti budeme seznamovat s novým prostředím a s kamarády tak, aby se pro ně školka stala příjemná a byly zde spokojené. Určitě se pak i ti nejmenší s radostí zapojí do všech činností. Při zvykání dítěte na nové prostředí umožňujeme pobyt rodiče s dítětem ve školce. Dítě si může přinést i svou oblíbenou hračku. V naší školce si děti denně hrají, hrajeme pohybové i didaktické hry. Procvičujeme správné držení kreslícího náčiní, jezdíme na divadla, snažíme se stále poznávat něco nového. Pravidelně chodíme na vycházky, využíváme prostředí zahrady i dopravního hřiště. Děti vedeme k tvořivosti, soustředění, samostatnosti, spolupráci a ohleduplnosti. Učíme se být zodpovědní za své chování a dodržovat Pravidla třídy, o kterých společně diskutujeme. Pracujeme podle Týdenního plánu, který je vyvěšen u dveří herny. Hodně času budeme trávit venku.

 

V pátek 8. 9. jdeme po svačině se staršími dětmi na výstavu hub ke Světlíkovým do aRochy.

 

Od října budeme jezdit na dětská představení i do Pelclova divadla do RK.

Informace o plavání předškoláků Vám včas sdělíme. Bude probíhat od listopadu 1x týdně.

Pro starší děti máme objednaný časopis „Sluníčko“, s kterým budeme pracovat hlavně dopoledne a na kroužcích. Vždy po měsíci si ho odnesou domů. Předplatné je 385,-Kč na rok a zaplaťte ho, prosím, ve svých třídách do 11. září.   

 

Během září budeme zjišťovat výslovnost dětí. Rodiče starších dětí, které neumí ještě správně vyslovovat všechny hlásky, by měli požádat dětského lékaře o vyšetření u logopeda. Zde ve školce provádím individuální cvičení správné výslovnosti zpravidla ve středu. Rodiče mohou být přítomni. Bez Vaší pomoci a cvičení správné výslovnosti doma je malá naděje na úspěch. 

 

V úterý 19. 9. bude Schůzka rodičů, na které vás seznámíme s oblečením do MŠ, s akcemi, s náplní kroužků, se stravováním a Školním řádem, kde žádáme jednoho z rodičů o podpis.

 

POZOR ! Kód u hlavních dveří Vám sdělí učitelka nebo školnice. Z důvodu bezpečnosti ho nesdělujte nikomu cizímu a při otvírání dveří nevpouštějte do školky nikoho cizího!  

Prosíme rodiče o vyplnění Dotazníčku o změnách a vrácení. 

 

Na spolupráci s Vámi se těší

 

                                                                                    Mgr. V. Paštiková s kolektivem školy  

10. Mateřinka - červen

Vážení rodiče,                                                                                             

konec školního roku 2016-2017 se nezastavitelně blíží a s ním i loučení s 12 ti budoucími školáky. V květnu při zápisu jsme zapsaly 14 dětí do mateřské školy. Do školky přijel Cepík s posledním divadlem „Cirkus“ s heslem: „Ruce, hlava, nohy, tělo, všechno by se hýbat chtělo.“ Bezva. Avšak opravdový Cirkus k nám zavítal také, dokonce i s opravdickou opičkou, cvičenými pejsky, žonglérem a kouzelníkem. Obě představení se konaly venku na školní zahradě. Poslední výprava do Pelclova divadla byla za pohádkou „Jak to chodí u netopýrů“ s exkurzí u hasičů, kteří nám ukázali hasičskou stanici, techniku a vybavení. Jaké to je na jevišti si vyzkoušely i naše děti na besídce ke Dni matek. Průběžně probíhalo setkávání rodičů a dětí s učitelkami ZŠ. Společné focení tříd a focení na tablo budoucích školáků proběhlo na zahradě i v ateliéru. Ke konci školního roku také neodmyslitelně patří školní výlet, tentokrát do ZOO Dvůr Králové n. L. Díky krásnému počasí a zábavným zvířátkům se dětem výlet náramně líbil.

Co nás ještě čeká:

· v pondělí 5. 6. navštíví budoucí školáci vyučovací hodinu v 1. třídě;

· v pátek 9. 6. od 9:30 předvede v MŠ p. Kubát HUDEBNÍ PROGRAM na téma „Bajky“;

· ve čtvrtek 15. 6. TULÁCKÁ NOC pro předškoláky s výle tem, hasiči a přespáním v MŠ;

· v pátek 16. 6. v 10:45 zveme rodiče předškoláků na SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ budoucích školáků s divadelní pohádkou;

· ve středu 21. 6. slavíme DĚTSKÝ DEN ve spolupráci se žáky ZŠ.

Omezený provoz MŠ bude od 26. 6. 2017 a během letních prázdnin (výměna oken, světel
a radiátorů ve 2. třídě a schodišti).  Mateřská škola bude uzavřena od 3. 7. do 4. 8. 2017.

Panu Dusbabovi velmi děkujeme za opravu dřevěného domečku na školní zahradě, paní L. Frymlové za ušití návleků na obuv, paní Spanilé za hračky, puzzle a knížky, paní Grimmerové za batůžek a knížky. Také děkujeme rodičům za spolupráci při školním výletě, při sběru papíru a dalších aktivitách školy. Na konci června prosíme o finanční vyrovnání za akce – přehled je na nástěnkách. 

Budoucím školákům přejeme 4. září šťastné vykročení pravou nohou a na ostatní se těšíme ve školním roce 2017-2018.

Užijte si prázdniny plné sluníčka, odpočinku a veselých zážitků.

Za kolektiv Mgr. Tereza Andršová

 

9. Mateřinka - květen 2017

Vážení rodiče!

Aprílový měsíc duben je za námi a děti mají na co vzpomínat.

Se staršími dětmi jsme vyrazili na turistickou vycházku na židovský hřbitov na Skalce, kde jsme poznávali jarní květiny, Zlatý potok a navštívili pana Melichara a jeho domácí zvířátka. Děti byly také v ZUŠ Dobruška, kde se seznámily s hudebními nástroji a nabídkou vzdělávacích oborů. Všichni byly nadšeni z hudebního koncertu. V Rychnově nad Kněžnou děti shlédly „Pohádky z našeho statku“ a výstavu v na zámku v muzeu, kde děti obdivovaly letadlo. Předškolákům proběhl zápis do 1. ročníku základní školy a všichni se do školy moc těší.

Co nás čeká? 

V úterý 2. 5. - Zápis nových dětí do MŠ vDobrém

Ve čtvrtek 4. 5. po 8 hodině přijedou učitelky ze ZUŠ z Dobrušky a budou hledat dětské hudební talenty

Ve čtvrtek 11. 5. v 10 hod. přijede potřetí divadlo Cepík se svým posledním představením o zdraví a pohybu s názvem „Cirkus“. Divadlo bude za příznivého počasí probíhat venku.

V úterý 16. 5. v 7,20 pojedeme naposledy do Rychnova nad Kněžnou na dětskou pohádku “Jak to chodí u netopýrů“ a potom si prohlédneme auta a přístroje u HASIČŮ v RK. 

SBĚR PAPÍRU proběhne od pondělí 15. 5. do středy 17. 5. 2017. Balíky papíru noste přímo do přistaveného kontejneru na dopravním hřišti za školkou. Brána za školkou bude otevřena od 6:30 do 15 h.  Kdo přinese papír, bude mít levnější výlet do ZOO, protože výtěžek bude na tento výlet použit.

 

DEN MATEK

Zveme všechny rodiče, prarodiče a známé na besídku ke dni matekv pátek 19. 5. 2017 od 15 h. v prostorách tělocvičny ZŠ (pentagon).

V pondělí 29. 5. 2017 od 8,30 h. - FOTOGRAF ve školce, čeká nás fotografování  - !!! vyfikněte se  !!!

V úterý 30. 5. 2017 jedeme na výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Podrobné informace připravujeme a lístek spolu se souhlasem vám předáme.

Poslední červnový týden od 26. 6. 2017 a během prázdnin bude probíhat oprava budovy MŠ - výměna oken, svítidel a radiátorů v 1. poschodí a na schodišti.  

Poděkovat chceme pí. Grimmerové za vejdunky na velikonoce, manželům Spanilým za darovaný stoleček na venkovní zahradu a všem za dobrou spolupráci.

Krásný květen přeje Ivana Zangeová a kolektiv

 

8. Mateřinka - duben

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li  malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička Vám snese jiný…

Právě velikonočními koledami jsme se rozloučili s měsícem březnem. Holčičky si přinesly své pomlázky a prohnaly kluky po školní zahradě. Ale aby to nebylo chlapcům líto, mohou se těšit na svou koledu ve středu 12. 4. - doneste si pomlázky! 
Březen byl měsícem knih, proto jsme se s dětmi vypravili do místní knihovny, kde jsme se dozvěděli více o tom, jak se knihy ukládají a přečetli si pár příběhů – předškoláci jsou natolik šikovní, že jsme se pustili i do obrázkové četby říkadel.  Při návštěvě divadla  ,,Pohádky z košíčku", jsme také zavítali do dětské knihovny v Rychnově nad Kněžnou. V mateřské školce jsme se poučili o důležitosti vody, při shlédnutí pohádky ,,Vše, co žije, vodu pije" (z akce Cepík).  Poznávali jsme Evropu, sousední státy, vlajky a starší děti vytvářely svoji knihu Evropy.  
Venku je již příznivé počasí k pobytu na zahradě, proto prosíme rodiče, aby uvážili vhodné oblečení – (tepláčky, mikiny, slabší bundy) pokrývku hlavy. Zanedlouho si budeme hrát na písku, jezdit na kolech, učit se značky a pravidla na dopravním hřišti, hrát si na prolézačkách, atd.

Co dalšího nás čeká:

V úterý 4. 4. starší děti vyrazí na odpolední turistickou vycházku na Skalku, směr Židovský hřbitov, kde se mohou pokochat krásnou přírodou a poznávat jarní květiny – podléšky, sasanky, podběl. 

Státní svátky:  14. 4. Velký pátek a 17. 4. Velikonoční pondělí.  Omezený provoz  bude ve čtvrtek 13. 4. Nahlaste, prosím, zda vaše dítě přijde do MŠ.    

V úterý 18. 4. navštívíme divadlo v Rychnově nad Kněžnou- děti se mohou těšit na ,,Pohádky z našeho statku". Odjezd v 7.20h. Další program ještě hledáme.          
Ve středu 19. 4. pojedeme se staršími dětmi do ZUŠ v Dobrušce, kde si užijeme výchovný koncert. Odjezd linkovým autobusem ráno v 6,50h ze zastávky Dobré.

Ve středu 19. 4. 2017 proběhne od 13,30h do 16,30h v budově 1. stupně ZŠ (u kostela) -        ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ DOBRÉ. Bližší informace na stránkách ZŠ Dobré https://www.zsdobre.cz/

ŠKOLIČKA PŘED ŠKOLOU - MŠ Dobré ve spolupráci se ZŠ Dobré zve všechny předškoláky a jejich rodiče na zábavné odpolední hodinky v tématu – usnadnění přechodu dětí do ZŠ z cyklu - ,,Než půjdu do školy". Středa 26. 4. , 3.5, 10.5., 17.5. vždy od 16.00 do 17.00 v ZŠ Dobré – 1. stupeň.

SBĚR PAPÍRU proběhne během příštího měsíce od pondělí 15. 5 do 17. 5. 2017 v době provozu MŠ. Kontejner bude umístěn v areálu školky na dopravním hřišti (za budovou). Předem za donesené balíky děkujeme. Výtěžek použijeme na výlet do ZOO.

Na školní zahradě se snažíme všechny objekty (pískoviště, prolézačky, skluzavky) pečlivě opečovávat, aby dětem co nejdéle vydržely a byly pro ně plně bezpečné. Proto prosíme tatínky či dědečky, kteří mají zkušenosti se dřevem, o pomoc vyspravit zahradní domek, ve kterém si děti celé léto rády hrají a nachází v něm útočiště před sluníčkem.  
Prosíme také šikovné maminky, zda by pomohly s šitím návleků na boty. Rodiče je rádi využívají a některé stávající návleky již nelze zpravit. Aktivním rodičům předem děkujeme. Přejeme všem krásné jarní dny a veselé velikonoce.

Na další spolupráci se těší   Nikola Kábrtová a kolektiv MŠ Dobré.

 

7. Mateřinka - březen

Vážení rodiče,

máme za sebou měsíc únor, kdy předškolní děti úspěšně zakončily plavecký kurz v bazéně  v Dobrušce.

Sněhové podmínky byly příznivé, a tak se jezdilo na kluzácích, pekáčích a starší děti trénovaly s p. ředitelkou jízdu na běžkách. Prý jim to šlo bezvadně, stále se zlepšovaly, a tak závodily v biatlonu. Dále velká většina starších dětí absolvovala lyžařskou školičku v Olešnici, kde se naučily sjíždět velkou sjezdovku a dostaly diplom.

Proběhl bezvadný masopustní karneval s tancem, hrami a pohoštěním. Děkujeme za pomoc při výrobě masek. 

Co nás čeká v MŠ:

Tento týden se budeme věnovat knihám. Prosíme o donesení oblíbené dětské knihy. Ve středu dopoledne se děti půjdou podívat do knihovny do Dobrého.

V březnu se, i mimo jiné, budeme věnovat projektu: „Poznáváme Evropu a svět“. Můžete se i vy zapojit a přinést něco zajímavého z ciziny – na výstavu výrobků ze sousedních zemí.

V úterý 14. 3.  divadlo v MŠ „VŠE, CO ŽIJE, VODU PIJE “z akce Cepík

V pátek 24. 3. – „ POHÁDKY Z KOŠÍČKŮ“  v divadle Rychnov n.K.

V pátek 31. 3. bude ve školce „DÍVČÍ KOLEDA“.  Děvčátka si přinesou binovačku. Kluci si ještě chvilku počkají.

Během května proběhne sběr papíru, proto už připravujte, prosím, balíky – termín vyvěsíme ve vstupní hale v MŠ.

Na výlet plánujeme jet za zvířátky do ZOO Dvůr Králové.

Velmi děkujeme panu Sedláčkovi za výraznou finanční částku pro MŠ. Děkujeme také pí. Bořkové a p. Kárníkovi za větší množství papíru, pí. Grimmerové za helmy a šatečky pro holčičky, pí. Myškové za krmení pro ptáčky a pí. Janatové za náhradní oblečení pro děti.

Děkujeme všem za donesené potřeby a prosíme několik rodičů ještě o donesení. Potřebujeme hlavně lepidla.

Jaro se už blíží a spolu s dětmi se na něj těšíme. Vzhledem k tomu, že se citelně oteplilo, prosíme o slabší pokrývky hlavy a lehčí oblečení. Při vycházkách děti hodně běhají a jsou pod kombinézou a kulichem rychle splavení, což by mohlo ohrozit jejich zdraví. Těžko odhadneme, jaké počasí nás v březnu čeká, proto by bylo dobré reagovat aktuálně. Za děti děkujeme.

Děkujeme za spolupráci. Mějte se hezky.

Za kolektiv MŠ  Kratochvílová J.

 

XXII. Mateřinka - únor

Vážení rodiče

zima nám letos dopřává mnoho sněhu, z čehož máme s dětmi ohromnou radost. Krom bobování si užíváme běžkování a letos nově i lyžařský kurz. Děti, které se účastnily intenzivního týdenního kurzu, učinily veliké pokroky. V závěru týdne se jejich dovednosti prověřily na závodech, kde byli oceněni všichni účastníci. Běžkování bude pokračovat
i v únoru podle počasí. Děti jsou zdatné a už se naučily pohybovat se nejen po rovině, ale i vystupovat do kopce, sjíždět dolů a používat hůlky.

·         V únoru budeme s dětmi slavit ve školce masopust. Nejen děti ocení, když spolu s nimi vytvoříte jednoduchý převlek. Nejen pro výsledek, ale i pro společně strávený čas při jeho výrobě. Maškarní rej bude ve čtvrtek 23. 2.

·         Kurzy plavání v dobrušském bazénu s blíží ke konci. Poslední lekce se bude konat 8.2. ve středu. Náhradní lekce za lyžařský kurz se bude konat pátek 10. 2., pojedeme linkovým autobusem, sraz tedy bude již v 6:30 u MŠ nebo v 6:40 na autobusové zastávce. Vrátíme se v 10 hod.

·         V pondělí 13. 2. pojedeme do Dobrušky na představení „Naše písnička“, pojedeme opět linkovým autobusem, sraz tedy bude již v 6:30 u MŠ nebo v 6:40 na autobus. zastávce.

·         (V úterý 14.2.) - BUDE AŽ V BŘEZNU - přijede divadlo do MŠ s pohádkou „Vše, co žije, vodu pije“ v rámci projektu Cepík, který realizuje Centrum podpory zdraví, o.s..

·         Ve středu 15. 2. jedeme do RK na novou pohádku „Terezka a kouzelné autíčko“. Odjezd od MŠ je v 7,25 hod. Pití – dobře uzavíratelné – s sebou v baťůžku.

Prosíme rodiče za příspěvek 300,- Kč na akce – podrobný přehled, jak děti čerpají z tohoto fondu, najdete na nastěnce v šatnách. Urychleně prosíme o uhrazení minusových částek.

Úplata za předškolní vzdělávání se v naší MŠ od rodičů nepožaduje. Proto od rodičů vybíráme hygienické potřeby, finance na pomůcky, žádáme pomoc při opravě hraček, vybavení výtvarnými potřebami apod. Potřeby na druhé pololetí: 2 toaletní papíry, papírové kapesníčky, ubrousky, vlhčené ubrousky, tekuté mýdlo, lepidlo (st.děti), balík papíru a 300,- Kč na další pomůcky.

Děkujeme panu Spanilému za výrazný finanční dar, který bude použit k vybavení školní zahrady a paní Slezákové za slunečnicová semínka.

Na další spolupráci se těší

                                            Mgr. Tereza Andršová a kolektiv MŠ Dobré         

 

XXII. Mateřinka - leden

            Na tři krále za vesnicí
            bloudí sněhem koledníci.
            Šlapy – šlapy, šlápoty
            pletou se jim do noty.
            Ťuky – ťuky, už tu jsou,
            štěstí zdraví vinšujou.
            Zpívá Pavel, Olda, Míra
            - Paní máma otevírá.

Tak jako tři králové i my půjdeme s dětmi v pátek 6.1.2017 vinšovat zdraví a štěstí do nového roku 2017. Vyrobíme si královské koruny – samy je vystřihneme a vyzdobíme. Vinšovat budeme ve školce i na obci. Přání zdraví a štěstí patří také Vám, rodičům i prarodičům.

Doufáme, že zima se předvede v plné kráse a že budeme s dětmi bobovat, stavět sněhuláky a třeba se i koulovat. Prosíme Vás, aby děti měly nyní vhodné a teplé oblečení, to znamená – kombinézu nebo oteplovačky, ponožky, teplé boty a rukavice (dětem, které si neumí prstové rukavice obléknout, prosíme palčáky).

A co nás čeká první měsíc v Novém roce 2017?

 • Ve středu 4. 1. 2017 a každou další středu – pokračuje kurz  PLAVÁNÍ
 • LYŽOVÁNÍ NA BĚŽKÁCH – pro starší děti – kdykoliv místo vycházky nebo odpol.kroužku – děti musí mít kombinézu nebo šusťáky a silné teplé ponožky.
 • 23.-27.1.2017 přihlášené děti čeká MEDVĚDÍ LYŽAŘSKÁ AKADEMIE

V dubnu se bude konat zápis do první třídy ZŠ.

Již od nového roku se na přípravu intenzivně připravujeme.

A jaký má být předškolák?

1. Samostatný v sebeobsluze, fyzicky a pohybově vyspělý.

2. Citově samostatný, umí kontrolovat své chování a dodržovat dohodnutá pravidla.

3. Komunikuje bez obtíží a správně vyslovuje všechny hlásky.

4. Zvládá jemnou motoriku – maluje, obkresluje, kreslí, modeluje, navléká korálky, umí se podepsat tiskacím písmem – správně drží tužku, zaváže smyčku (potřebuje umět už nyní u lyž.)

5. Sluch – rozliší různé zvuky, hlasy, hudební nástroje, hlásky na začátku i na konci slova.   Zrak – pozná barvy, tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, atd.), velikosti, jiné rozdíly obrázků.

6. Matematika – počítá, ukazuje na prstech, pozná geometrické tvary, rozumí pojmům: nahoře, dole, vzadu .., vpravo, vlevo, … řeší rébusy, pozná společnou vlastnost skupiny.

7. Je pozorný, soustředěný, reaguje na příkazy a má zájem učit se novým poznatkům.

8. Dodržuje základní sociální pravidla (poděkovat, poprosit, pozdravit, požádat, ..), spolupracuje s ostatními.

9. Poslouchá pohádku, ví, o čem byla. Zvládne zahrát malou roli v dramatickém představení.

10. Dobře se orientuje doma, ve školce i v obci, zvládá praktické činnosti – vyřídit vzkaz.
            Více informací naleznete na web.stránkách školky, průběžně na nástěnkách MŠ a na přednášce učitelky ZŠ paní Mgr. Michlové – v lednu - den a čas bude upřesněn.

 

Během roku nás čekají další zajímavé akce a výletyvybíráme 300 Kč do 20.1.2017.

 

Děkujeme všem rodičům za adventní dárečky, paní Monice Kohoutkové za adventní věnec a paní Čtvrtečkové za propisovací tužky. Děkujeme.

                                                                                       Za kolektiv MŠ Dobré Ivana Zangeová 

XXII. Mateřinka - prosinec

Vážení rodiče, 

je tu ten kouzelný měsíc, zimní čas, pro děti jedinečný, plný očekávání a radosti. Už brzy rozbalíme první adventní dárečky z adventního kalendáře. Prosíme proto rodiče, přispějte malým dárečkem, drobnůstkou v počtu 20 ks. Dětem toto každodenní malé nadělování udělá velkou radost a zlepší čas čekání. Děkujeme všem, které již krásné dárečky donesli.

Rádi bychom Vás seznámily s akcemi, které budou následovat.

·    Zítra = ve čtvrtek vás všechny zveme na besídku s názvem „Co už umím … o zvířátkách“ – v 15 hodin.  Děti se těší, že se na ně přijdete podívat. Potom proběhne ochutnávka s poradou o zdravé výživě dětí. Akce je pro Vás zdarma, je hrazená sponzory a z provozních prostředků.

·   V neděli 27. 11. pořádá Obec Dobré slavnost „rozsvícení vánočního stromu“ v parku. Děti budou na slavnosti účinkovat. Začátek je již v 17. hodin, děti, prosím,  přiveďte již v 16, 45 hod. Před tím bude od 15.30 - 17.00 hod. prodejní výstava  vánočního vyrábění dětí a žáků v jídelně ZŠ (viz – plakát na hl. dveřích).

·   V úterý 29.11. dopoledne přijede do MŠ divadélko s pohádkou „Příběhy kočky Micky“.

·   Ve středu 30.11. jedou předškolní děti poprvé na lekci plavání do bazánu v Dobrušce. Odjezd je v 7,15 autobusem od ZŠ. Potvrzení pro pojišťovnu si vyzvedněte u učitelek, my vám ho necháme potvrdit plavecké škole Dorka a vrátíme. Vše – co s sebou … bylo na letáčku.

·   V pondělí 5. 12. v 9.hodin přijde do MŠ Mikuláš s andělem a čertem. Pokud je Vaše dítě bojácné, přijďte ho podpořit. Zvláště Ti nejmladší to potřebují. Přijďte. Sponzorem nadílky jsou Potraviny Dobré - pan Bartoš.

·   V úterý 13. 12. v 9 hod. - Vánoční nadílka ve školce – děti pod vánočním stromečkem najdou vánoční nadílku a bude připraven program - soutěže, zazpíváme si koledy a ukážeme si vánoční zvyky a tradice.

·   Ve čtvrtek 15.12. jedeme do divadla do Rychnova n.K. na představení „Hvězdička betlémská“. POZOR - odjezd od MŠ je dříve, již v 7.15.hod. Po divadle si jdeme prohlédnout výstavu betlémů.

·   V úterý 20. 12. dopoledne se sejdeme s žáky ZŠ v kostele a zazpíváme si koledy.

Děkujeme paní Brožové za krabičky. Děkujeme zejména dvěma tatínkům, zastupitelům za finanční nabídku, za kterou plánujeme obohatit školní zahradu o průlezku.

 A rok 2016 je u konce - provoz MŠ bude do čtvrtka 22.12.2016 a začínáme 3.1.2017. Děkujeme všem za spolupráci.

Přejeme všem hodně zdraví a pohody a ať se vám daří. Za kolektiv MŠ přeje

J.Kratochv

 

XXII. Mateřinka - listopad

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad. Zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora. 

Vážení rodiče, podzim je již v plném proudu a my se s dětmi těšíme z každého spadlého lístku, kaštánku či oříšku. Užili jsme si první divadlo v RK a navštívili zvěřinec v Častolovicích. Zahráli jsme si na pekaře a pekli posvícenské koláče – to byla dobrota!

Ve školce jsme shlédli pohádku ,,jídlo, jako duha´´ a dozvěděli se více o zdravém stravování. Měsíc říjen byl zakončen podzimními prázdninami a doufáme, že děti nabrali dost síly, aby se s námi mohly vrhnout na činnosti, slavnosti, mlsání a vystupování v měsíci listopadu.

Co nás čeká:

 • Ve středu 2.11. od 15.00 Vás zveme na ukázku dětí z kroužků  ,,Školáček´´
  Po vystoupení budou poskytnuty informace o lyžování pro děti ve věku od 4 let.
 • Ve čtvrtek 10.11. DIVADLO v RK ,,Copak Čápy asi trápí´´ + procházka v parku
 • V pátek 11.11. pečení martinských rohlíků
 • Ve čtvrtek 17.11. je školka zavřena – Státní svátek: Den boje za svobodu a demokracii. V pátek je z provozních důvodů omezen provoz – nahlaste, prosím, třídním učitelkám, zda dítě přijde.
 • O víkendu 19 – 20.11 se koná tradiční Vánoční výstava ve škole v Hlinném, kde budou vystaveny výrobky dětí z MŠ Dobré. Jste kreativní? Máte doma zajímavou vánoční tvorbu? Zapojte se s námi do výstavy.

Srdečně Vás zveme na besídku pro rodiče "Co už umíme", která se bude konat 24. 11. v MŠ V Dobrém. Doprovodným programem bude informační chvilka o zdravém stravování dětí firmou Cepík.

 • Prosíme o finance na akce – 300,- Kč a Vánoce 250,- Kč.

Adventní čas nám letos začne na konci listopadu. Ve třídách bychom dětem opět rádi vytvořili adventní kalendář s překvapením. Každý den si s dětmi rozbalíme jeden dáreček a počítáme zbývající dny do Štědrého dne. Prosíme Vás o pomoc, s přípravou dárečků do adventního kalendáře. Dáreček prosím připravte pro každé dítě ve třídě (20x). Překvapením může být jakákoliv drobnost, která děti potěší – jistě víte co potěší Vaše dítě (vánoční ozdoba, cukroví, sušené ovoce, atd.) Fantazii se meze nekladou…

 • Ve středu 30.11. čeká první plavání starší děti – bližší informace obdržíte v letáčku během měsíce. Souhlas či nesouhlas podepište a neprodleně vraťte.

Díky vhodnému oblečení, které dětem dáváte, si můžeme vychutnat podzim za každého počasí. Bohužel, počasí je opravdu proměnlivé a děti začínají být více nastydlé. Prosíme, zvažte, zda je vhodné vodit dítě s rýmou či kašlem do kolektivu.

Velice děkujeme doberským zemědělcům za pozvání do třídírny maku, kde se byly děti podívat 1.11. při turistické vycházce. Děkujeme Všem rodičům za spolupráci a přejeme klidný, barevný listopad.

                                                                                  Za kolektiv MŠ Dobré Nikola Kábrtová

              XXII. MATEŘINKA

PROSINEC 2016

Vážení rodiče, je tu ten kouzelný měsíc, zimní čas, pro děti jedinečný,                          plný očekávání a radosti. Už brzy rozbalíme první adventní dárečky z adventního kalendáře. Prosíme proto rodiče, přispějte malým dárečkem, drobnůstkou                                                        v počtu 20 ks. Dětem toto každodenní malé nadělování udělá velkou                                            radost a zlepší čas čekání. Děkujeme všem, které již krásné dárečky donesli.

Rádi bychom Vás seznámily s akcemi, které budou následovat.

·         Zítra = ve čtvrtek vás všechny zveme
na besídku s názvem „Co už umím … o zvířátkách“ – v 15 hodin
.                                        Děti se těší, že se na ně přijdete podívat. Potom proběhne ochutnávka s poradou                            o zdravé výživě dětí. Akce je pro Vás zdarma, je hrazená sponzory a z provozních prostředků.

·         V neděli 27. 11. pořádá Obec Dobré slavnost „rozsvícení vánočního stromu“ v parku. Děti budou na slavnosti účinkovat. Začátek je již v 17. hodin, děti, prosím,  přiveďte již v 16, 45 hod. Před tím bude od 15.30 - 17.00 hod. prodejní výstava  vánočního vyrábění dětí a žáků v jídelně ZŠ (viz – plakát na hl. dveřích).

·         V úterý 29.11. dopoledne přijede do MŠ divadélko s pohádkou „Příběhy kočky Micky“.

·         Ve středu 30.11. jedou předškolní děti poprvé na lekci plavání do bazánu v Dobrušce. Odjezd je v 7,15 autobusem od ZŠ. Potvrzení pro pojišťovnu si vyzvedněte u učitelek, my vám ho necháme potvrdit plavecké škole Dorka a vrátíme. Vše – co s sebou … bylo na letáčku.

·         V pondělí 5. 12. v 9.hodin přijde do MŠ Mikuláš s andělem a čertem. Pokud je Vaše dítě bojácné, přijďte ho podpořit. Zvláště Ti nejmladší to potřebují. Přijďte. Sponzorem nadílky jsou Potraviny Dobré - pan Bartoš.

·         V úterý 13. 12. v 9 hod. - Vánoční nadílka ve školce – děti pod vánočním stromečkem najdou vánoční nadílku a bude připraven program - soutěže, zazpíváme si koledy a ukážeme si vánoční zvyky a tradice.

·         Ve čtvrtek 15.12. jedeme do divadla do Rychnova n.K. na představení „Hvězdička betlémská“. POZOR - odjezd od MŠ je dříve, již v 7.15.hod. Po divadle si jdeme prohlédnout výstavu betlémů.

·         V úterý 20. 12. dopoledne se sejdeme s žáky ZŠ v kostele a zazpíváme si koledy.

 

Děkujeme paní Brožové za krabičky. Děkujeme zejména dvěma tatínkům, zastupitelům za finanční nabídku, za kterou plánujeme obohatit školní zahradu o průlezku.

 

A rok 2016 je u konce - provoz MŠ bude do čtvrtka 22.12.2016 a začínáme 3.1.2017. Děkujeme všem za spolupráci.

Přejeme všem hodně zdraví a pohody a ať se vám daří. Za kolektiv MŠ přeje

J.Kratochvílová

 

XXII. Mateřinka - říjen 16

Vážení rodiče,

počasí nám doposud přálo, tak jsme slunečné dny trávili venku, zaskotačili si v plavkách na vodní skluzavce a prohnali draky na drakiádě. V září jsme se věnovali především vzájemným vztahům ve třídě a domlouvali si společná pravidla. Úspěšně jsme zahájili chod ve všech třech třídách, shlédli houby na výstavě, první divadlo v MŠ „Klauna Tú, tú“, přivítali podzim a pořídili první focení. Až fotografie dorazí, můžete si je zakoupit nebo je firmě Photodienst bezplatně vrátit. Od října budeme každé úterý podnikat turistické vycházky se staršími dětmi, proto prosím oblékejte děti dle aktuálního počasí.

V měsíci říjnu nás čeká:

v úterý 11. 10. DIVADLO V RK „O Palečkovi“ + procházka dle počasí po Zvěřinci u zámku v Častolovicích

v  pátek 14. 10.  pečeme koláče - posvícenské veselí, věnujeme se tradicím;

v úterý 18. 10. DIVADLO V MŠ od pragramu „Cepík“ (zdravé stravování);

ve středu a čtvrtek 26. a 27.10. jsou podzimní prázdniny a provoz v MŠ bude omezen na 1 třídu, v pátek 28. 10. je Státní svátek.

Na divadla a výlety čerpáme z vašeho příspěvku na akce (300,-). Fotky z těchto akcí budou  zveřejňovány na serveru rajče: https://skolka139.rajce.idnes.cz. Z minulého šk.roku jsou i na CD  u učitelek za 40,- Kč (viz. dotazníček).

Starší děti mají za sebou první odpolední kroužky „Školáček“ (13:00 – 14:00 hod.). Všechny kroužky jsou v letošním roce zdarma (flétna=nutná). Pro lepší orientaci uvádím rozpis i zde.

  SUDÝ TÝDEN

pondělí „Sovička“ + „Šikulka“ – matemat.  představy + tvoření z papíru (Krat.)

úterý „Jazýček“ + „Filda“ – cv. správné řeči, slovní zásoby + poznávání  (Pašt.)

středa „Šikulka“ + „Zdravínek“ – mat. představy + zdraví, bezpečnost (Krat.)

čtvrtek „Jazýček“ + „Dopraváček“ – dopravní pravidla, jízda na DH (Pašt.)

 

LICHÝ TÝDEN

pondělí „Angličtinka“ + „Tvořílek“ – tvořivé výtvarné techniky (Andršová)

úterý „Flétnička“ a „Písálek“ – grafomotorika, správný úchop (Kábrtová)

středa „Angličtinka“ + „Tvořílek“ – tvořivé výtvarné techniky (Andršová)

čtvrtek „Flétnička“ a „Tančílek“ – hudebně pohybové činnosti (Kábrtová)

Máte zájem o dětské přikrývky? Školka rozprodává dečky za pouhých 69,- Kč. V případě zájmu se obraťte na naši školnici paní Fléglovou.

Velice děkujeme za pomoc, paní Bořkové za větší množství papírů, paní Slezákové za hračky, panu Spanilému za opravený chodník podél školky a především rodině Čtvrtečkovým ve spolupráci s hasiči za nezapomenutelný zážitek – vodní skluzavku na louce. Všem rodičům děkujeme za povlaky na polštářky, hygienické pomůcky a nezbytné finance. Vážíme si této spolupráce a přejeme pohodové dny při slunečném podzimu,

                                                                           Mgr. Tereza Andršová a kolektiv MŠ Dobré

 

XXII. Mateřinka - září 2016

Vážení rodiče!

Začíná nový školní rok. Těšíme se, že vaše děti zde prožijí krásné chvíle a mnohé věci se naučí.

Provoz v mateřské škole je od 6,15 hod. do 16,00 hod. Děti se scházejí dole v 1. třídě. Děti z horních tříd přecházejí po 7 hod. nahoru. Děti voďte do 8,00 hod., protože potom dětem začíná ranní cvičení. Nejvhodnější dobou vyzvedávání dětí po obědě je ve 12,00 hod. a odpoledne po 14,30 hod. Po předchozí dohodě s učitelkou lze přivézt a odvézt dítě kdykoliv dle potřeby rodiny. Rodiče nebo jejich zástupci předávají dítě učitelce osobně.  Učitelka předá dítě pouze rodičům nebo těm, koho rodiče písemně pověřili. 

V naší mateřské škole máme děti rozděleny ve třech třídách: 2 jsou věkově smíšené a 1 pro dvouleté. Předškoláci jsou organizováni v denním režimu také samostatně, a to v úterý dopoledne na turistické vycházky a 4x odpoledne z důvodu přípravy na vstup do ZŠ. Dole je 1. třída „sluníček“, nahoře je 2. třída „broučků“ a 3. třída „motýlků“. Se „sluníčky“ bude pracovat třídní učitelka Nikola Kábrtová, asistentka Ivana Zangeová a já. S „broučky“ budou pracovat třídní učitelka Tereza Andršová, která je mou zástupkyní a učitelka Jana Kratochvílová. S „motýlky“ bude pracovat třídní učitelka Jana Kratochvílová, učitelka Nikola Kábrtová a chůva Milada Myšková.

Dopoledne si děti hrají, kreslí, vyrábějí dle vlastního výběru a podle úkolů na STANOVIŠTÍCH. Po úklidu hraček si sednou do společného kruhu na polštářky, na které přineste povlak o rozměru 35 x 35 cm + předškoláci v rohu s ouškem na zavěšení. Mladší děti ouško nepotřebují,   polštářky vhazují do bedny. Odpoledne budou mladší děti odpočívat na lehátkách nahoře v herně  „motýlků“. Lehátka jsou rozložena v jedné místnosti, ve druhé si budou hrát ty děti, které neusnou. Předškoláci budou odpočívat dole v 1. třídě „sluníček“ při pohádce na molitanových podložkách. Potom se budou věnovat organizované činnosti, která slouží jako příprava na školu (školáček). „Školáček“ začne 19. září a o jejich obsahu Vás budeme informovat na rodičovské schůzce. Molitanovou podložku máme zde, ale každé dítě musí mít svůj povlak o rozměrech 140x60 cm. Ten, prosím ušijte, označte rub a líc (obrázkem nebo značkou) a hned přineste. Pokud se chcete poradit, domluvte se s pí. školnicí. 

Docházka do mateřské školy má svá pravidla. Zástupce dítěte je povinen vždy oznámit nepřítomnost dítěte v MŠ. Odhlašovat a přihlašovat můžete: osobně ve třídě, zapsáním do sešitu u vchodu, telefonicky na č.: 494 664 102, na mobil č. 737 312 712 telefonicky nebo SMS. Pokud dítě neodhlásíte, je mu počítáno jídlo.

Otázky týkající se stravování projednávejte s vedoucí školní jídelny pí. M. Reichrtovou. Jídlo se odhlašuje den předem, při onemocnění nejpozději do 6,45 hod. Když jde dítě domů v poledne a má celodenní stravování, zapište ho, prosím, na papír, zavěšený na hlavních dveřích. Rodič je povinen včas uhradit stravné. Výše stravného je vyvěšena na nástěnce v chodbě - viz Provozní řád Školní jídelny.

Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé. Pedagogický pracovník má právo odmítnout přijetí dítěte do MŠ s příznaky onemocnění v zájmu zachování zdraví ostatních dětí. Zjistí-li se v průběhu dne u dítěte příznaky nemoci, jsou rodiče okamžitě vyrozuměni. 

Úplata za předškolní vzdělávání se v naší MŠ od rodičů nepožaduje. Proto od rodičů vybíráme hygienické potřeby, finance na pomůcky, žádáme pomoc při opravě hraček, vybavení výtvarnými potřebami apod. Velký úbytek máme v papírech na kreslení - ty proto vždy vítáme.

Prosíme o donesení potřeb na 1. půl roku: 2 toaletní papíry, papírové kapesníčky, ubrousky, vlhčené ubrousky, igelitové sáčky, od starších - lepidlo, balík papíru a 300,- Kč na různé pomůcky, od nejmladších bryndáčky a 150,- Kč.

Školnice, paní V. Fléglová a uklízečka paní K. Pleskotová se starají o pořádek a čistotu v celé MŠ. Při režimových činnostech pomáhají dětem. Do třídy vstupujte pouze bez bot.

Všechny informace o provozu mateřské školy jsou napsány ve Školním řádu, který je vyvěšen na nástěnce proti hlavním dveřím. Sledujte informace o akcích, které pro vás, rodiče, vystavujeme na vstupních dveřích nebo na nástěnkách u vchodu, v šatně, popř. uvedeny v listu Mateřinka a webových stránkách: www.msdobre.webnode.cz.

O prázdninách se prováděly drobné opravy, koupili jsme novou ledničku do kuchyně a sušičku na prádlo. Provedli jsme zkušební požární poplach.

JJaký program čeká na děti v prvních zářijových dnech? Nové děti budeme seznamovat s novým prostředím a s kamarády tak, aby se pro ně školka stala příjemná a byly zde spokojené. Určitě se pak i ti nejmenší s radostí zapojí do všech činností. Při zvykání dítěte na nové prostředí umožňujeme pobyt rodiče s dítětem ve školce. Dítě si může přinést i svou oblíbenou hračku. 
V naší školce si děti denně hrají. Zapojujeme i další věci. S dětmi cvičíme, zpíváme, tvoříme, hrajeme pohybové i didaktické hry, kreslíme - procvičujeme správné držení kreslícího náčiní, vypravujeme si pohádky a příběhy, snažíme se stále poznávat něco nového. Pravidelně chodíme na vycházky, využíváme prostředí zahrady i dopravního hřiště. Děti vedeme k tvořivosti, soustředění, samostatnosti, spolupráci a ohleduplnosti. Učíme se být zodpovědní za své chování, dodržovat Pravidla třídy, o kterých společně diskutujeme. Pracujeme podle Týdenního plánu, který je vyvěšen u dveří herny. Hodně času budeme trávit venku. 

V pátek 9. 9. jdeme se staršími dětmi na výstavu hub, kterou pořádá společnost a Rocha u Světlíkových.

V pondělí 19. září přijede divadlo do školky „Klaun Tu, Tu“, který nás poučí o dopravě.

Od října budeme jezdit na dětská představení i do Pelclova divadla do RK.

Informace o plavání předškoláků Vám včas sdělíme.

Pro starší děti máme objednaný časopis „Sluníčko“, s kterým budeme pracovat hlavně při „Školáčku“ a vždy po měsíci si ho odnesou domů. Předplatné je 385,-Kč na rok a zaplaťte ho, prosím, ve svých třídách do 9. září.   

Během září budeme zjišťovat výslovnost dětí. Rodiče starších dětí, které neumí ještě správně vyslovovat všechny hlásky, by měli požádat dětského lékaře o vyšetření u logopeda.  Zde ve školce provádím individuální nácvik správné výslovnosti zpravidla ve středu odpoledne. Rodiče mohou být přítomni. Bez cvičení správné výslovnosti doma je malá naděje na úspěch. 

Ve čtvrtek 15. 9. 2016 v 15 hod. bude Schůzka rodičů, na které vás seznámíme s akcemi, s projektem „Cepík“ s náplní kroužků, se stravováním a Školním řádem naší MŠ, kde žádáme jednoho z rodičů o podpis. 

POZOR ! Kód u hlavních dveří Vám sdělí učitelka. Z důvodu bezpečnosti ho nesdělujte nikomu cizímu.   

Prosíme rodiče o nahlášení změny tel. Dotazníček o změnách, prosím, vyplňte a vraťte. 

Na spolupráci s Vámi se těší

                                                                                    V. Paštiková s kolektivem školy  

 

XXI. 10.  Mateřinka – červen 2016

Vážení rodiče, 

skončil nám krásný měsíc květen, ve kterém se uskutečnil zápis nových dětí do školky. Dětičky jim připravily drobné dárky a už se těší na nové kamarády. V mateřské školce jsme také měli chovatele největších papoušků – ARA. Děti viděly, jak jsou papoušci zbarveni a čím se živí a jak velkou péči potřebují. Shlédli jsme pohádky „Jak princezna ráčkovala“ a hudební program v RK „Řemeslo má zlaté dno“. Po divadle jsme se vydali na krásnou procházku podél “Dlouhé strouhy“ v Solnici a Kvasinách.

Jelikož už svítí více sluníčka, dbejte prosím na to, aby měly děti pokrývku hlavy (kšiltovky,šátky, atd..)

Na tomto odkaze si můžete stáhnout film, který je sice staršího data, ale přesto stále aktuální.

https://www.ulozto.cz/x6B83HFt/deti-bez-lasky-prof-phdr-zdenek-matejcek-z-vhs-44-min-mp4

A na co se můžeme těšit v červnu:

·         Středa  1. 6. výlet do Potštejna na hraný program pro děti “Ztracen v čase“. Zámkem nás provede šašek Klopejtko. Ukáže nám komnaty vznešené hraběnky, seznámíme se s uměním astrologie, s vynálezy a objevy z období baroka. Zavítáme do středověku a setkáme se se samotným Karlem IV. a jeho čtyřmi ženami. Projdeme stezku zámeckým parkem, navštívíme novou dětskou hernu a bludiště. Odjezd od MŠ v 7:30! Předpokládaný návrat 14-15hod.
Dejte dětem pohodlnou obuv, vhodné oblečení a pokrývku hlavy. Do batůžku přibalte pláštěnku, kapesník, pití v plastové lahvičce (DOBŘE UZAVIRATELNÁ). Jídlo na celý den zajistí jídelna MŠ. Sdělte prosím, zda je vašemu dítěti v autobuse špatně - dát ¼ kinedrilu – půl hodiny před jízdou.

·         Středa  8.6. pan L. Kubeček nám přijde vyprávět o svém postižení a jaký je život nevidomého.

·         Čtvrtek  9.6. Hudební program v MŠ „Hudební šlehačka plná smetany“ (40kč) hrazeno z akcí.

·         Středa  15.6. - návštěva předškoláků v 1. třídě v Dobrém.

·         Čtvrtek  16.-17.6. Tulácká noc pro předškoláky – děti se mohou těšit na výlet do Opočna, opékání párků a další dobrodružství, které je čeká ve školce. Bližší informace obdržíte včas.

·         Pátek  17.6. Divadlo v MŠ (p.Peřína) „O drakovi,který neuměl říkat R“ v 9.hod.

·         Středa  22.6. děti se mohou těšit na pohádku divadla  Štafličky, které přijede k nám do školky.

Srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků na ,,Slavnostní pasování předškoláků´´, které proběhne 22.6.2016 v  MŠ od  13 hod.

Děkujeme aktivním rodičům za sběr papíru. Výtěžek 3.890 Kč bude použit jako příspěvek na uhrazení jízdného a vstupného na výlet do Potštejna a Tuláckou noc. Část dáme  do SRPŠ.

Bohužel výtěžek nepokryje všechny náklady na divadla a výlety, proto  děkujeme za zálohu 300,- Kč na akce a prosíme zbytek rodičú o urychlené donesení peněz na akce - nejpozději do 6. 6. 2016.

Provoz mateřské školy bude přerušen od 11. 7.  do 5. 8. 2016. Provoz obnovíme 8. 8. 2016.

O prázdninách bude provoz omezen v jedné třídě. Nahlaste prosím včas, kdy vaše dítě přijde
o prázdninách do MŠ!

Děkujeme Grimmerovým za stuhy a krabice papíru a všem rodičům za podporu a spolupráci během školního roku 2015-2016. Dětem přejeme prázdniny plné dobrodružství a Vám všem slunečné dny plné pohody a odpočinku.     
                                                                                                                             Ivana Zangeová a kolektiv MŠ Dobré    

XXI. 9.Mateřinka – květen 16

Vážení rodiče,           

kouzelný měsíc duben je za námi a děti mají jistě na co vzpomínat.
S předškoláky a některými mladšími jsme v Dobrušce zjistili, jak se pletou vánočky, peče chléb a pochutnali si na sladkém loupáku; na koncertě Základní Umělecké školy (dále jen ZUŠ) se děti hravou formou seznámily s hudebními nástroji. V Rychnově n. Kn. jsme shlédli, jak udatný rytíř zachránil princeznu před drakem a pak se prošli údolím Včelný; ve školce jsme se dozvěděli, proč je ,,sůl nad zlato″ a poslední týden jsme čarovali a oslavovali den čarodějnic. Akce byly opravdu vydařené.   Avšak duben se ukázal ve svém aprílovém kabátě, a tak není divu, že se nevyhneme nějaké té rýmě. Proto, vybavte své děti zásobou papírových kapesníků a doneste jej do školky.

Na co se těšit v měsíci květnu?

 • V pondělí 2. 5. proběhne zápis nových dětí pro nový školní rok 2016/2017. S dětmi se na budoucí kamarády těšíme a připravili jsme drobné dárečky.
 • Ve čtvrtek 5.5. nás v 8hod. přijedou navštívit paní učitelky ze ZUŠ Dobruška a prověří hudební sluch dětí.
 • Ve dnech 9. - 11. 5. proběhne SBĚR PAPÍRU. Svázané balíky, prosím, noste kdykoliv během provozu MŠ přímo do kontejneru, který bude umístěn na dopravním hřišti za školkou.
 • Ve čtvrtek 12.5. dopoledne se dozvíme mnoho zajímavého o největších papoušcích - ARA, kteří se nám přiletí ukázat během dopoledne.

Srdečně zveme všechny rodiče a příbuzné na besídku v tématu ,,řemesla″,

která se bude konat ve čtvrtek 12. 5. od 15 hod. ve třídě broučků.         

 • V úterý 17. 5. půjdeme do tělocvičny ZŠ na divadelní pohádku  ,,Jak princezna ráčkovala.
 • V úterý 24.5. nás čeká poslední divadlo v Rychnově nad Kněžnou        ,,Řemeslo má zlaté dno. Sebou: batůžek s pláštěnkou a dobře uzavíratelným pitím. Po divadle se vydáme na poznávací stezku podél vodního díla ,,Dlouhá strouha″ v Solnici a Kvasinách.
 • Ve středu 1. 6. jedme na výlet do Potštejna na nový program pro děti ,,Ztracen v čase″. Zámkem nás provede šašek Klopejtko. Ukáže nám komnaty vznešené hraběnky, seznámíme se s uměním astrologie, s vynálezy a objevy z období baroka. Zavítáme do středověku a setkáme se se samotným Karlem IV. a jeho čtyřmi ženami. Projdeme stezku zámeckým parkem, navštívíme novou dětskou hernu a bludiště. Pokud vše zvládneme, můžeme se těšit na sladkou odměnu.

Do konce školního roku zbývají ještě dva měsíce a akcí/výletů bude ještě plno – především předškoláky čeká mnoho nezapomenutelných zážitků a dobrodružství při Tulácké noci plánována na 16.-17.6.  Finance na akce jsme již vyčerpali, proto vybíráme 300,- Kč. Na nástěnce v šatně obou tříd bude vystaven přehled financí dětí za akce. 

Děkujeme za pomoc, práce, opravy a dary. Myškovým za opravu kola, Grimmerovým za donesený papír, Poláčkovým za darovaná odrážedla a Andršovým za opravu hraček.  
 

Krásné květnové dny přeje                                   Nikola Kábrtová, Dis. a kolektiv MŠ Dobré

XXI.  8. Mateřinka – duben 2016

Vážení rodiče,

v měsíci březen jsme oslavili Velikonoce, dívky i chlapci mají plno veselých zážitků z holčičí i klučičí koledy. Návštěva hasičů a divadelního představení děti náramně bavila, již brzy můžete vidět fotky na našich stránkách (www.msdobre.webnode.cz). Počasí nám teď přeje a školka se nám začíná, po dlouhé chřipkové pauze, konečně plnit dětmi. Počítáme však, že aprílové dny nás překvapí i deštěm. Prosíme vás, abyste dětem dávali vhodnou obuv dle aktuálního počasí a přinesené pláštěnky podepsali nesmyvatelným fixem. Na čerstvý vzduch chodíme téměř vždy.

Do kalendáře si prosím poznamenejte tyto dubnové akce:

ve středu 20. 4. pojedeme se staršími dětmi do dobrušské pekárny Klobas na exkurzi a poté na výchovný koncert ZUŠ, odjezd linkovým autobusem bude již v 6:45 ze zastávky!, děti prosím vybavte batůžkem s pitím a pláštěnkou;

ve čtvrtek 21. 4. pojedeme do Pelclova divadla v Rychnově n. Kn. na divadelní představení „Princezna a drak“ a poté se s dětmi vydáme k Ivanskému jezeru, odjezd je v 7:30 od MŠ (batůžek s pitím a pláštěnkou);

v úterý 26.4. přijede pan Bílek do MŠ, aby nám zahrál pohádku „Sůl nad zlato“.

Na měsíc květen plánujeme sběr papíru, takže již teď můžete doma začít střádat papír do krabic. Těšit se můžete na besídku, která letos proběhne v komornějším duchu v prostorách MŠ. V květnu také čekejte focení dětí. Kdy a kde zmíněné akce proběhnou se včas dozvíte z nástěnky v MŠ.

Děkujeme paní Kylarové za velikonoční nadílku pro holčičky, paní Myškové za donesené papírové krabičky, paní Grimmerové za samolepky a nákupní bodíky, rodině Poulovým za vyřazené náhradní oblečení a rodičům za donesené hygienické pomůcky, papíry a za příspěvky na výtvarné potřeby (pokud jste ještě něco zapomněli, prosíme o brzké vyřízení).

Přejeme všem pěkné a slunné dny                                   Mgr. Tereza Andršová a kol. MŠ Dobré

 

XXI. 7. Mateřinka – březen 2016

Vážení rodiče,

Máme za sebou nejkratší měsíc v roce, ve kterém jsme úspěšně ukončili plavecký výcvik starších dětí. Ve školce jsme zažily spoustu legrace při masopustu, dvakrát jsme si užily divadelní představení a po celou dobu nám bylo spolu moc hezky. Již myslíme na velikonoce, což je pro nás čas plný vyrábění a příprav na Velikonoční výstavu.

V měsíci březnu nás čekají další zajímavé akce:

ve středu 2. 3. nás v tělocvičně čeká ukázka dravců a povídání si o nich;

v pátek 11. 3. budeme mít ve školce holčičí koledu, prosíme tedy rodiče holčiček, aby jim donesli pomlázku;

ve dnech 12. – 13. 3. se uskuteční Velikonoční výstava v Hlinném, kam jste srdečně zváni;

ve středu 23. 3. budeme mít ve školce klučičí koledu, proto prosíme rodiče kluků, aby jim donesli pomlázku;

ve čtvrtek 24. 3. před st. svátkem jsou VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY a bude omezený provoz MŠ;

ve středu 30. 3. se vydáme na „Pohádky do kapsy“ do Pelclova divadla v Rychnově n. Kn. Potom navštívíme rychnovské HASIČE.

Vytváříte rádi něco na Velikonoce? A chcete to ukázat i ostatním? Můžete se s námi zapojit do VELIKONOČNÍ VÝSTAVY, své výtvory nám můžete přinést do MŠ do 11. 3.

Výlet plánujeme na středu 1. června do Potštejna na zámek, kde mají zajímavý program pro děti „Ztracen v čase“. Děti se dozví něco o minulosti díky hrané pohádce - při prohlídce zámku, projdou si bludištěm Karla IV atd.

Děkujeme všem rodičům, kteří přinesli hygienické a kancelářské potřeby. Od pár rodičů nám však ještě tyto věci chybí.
Dále bychom chtěli poděkovat paní Grimmerové za batůžek na výlety, stuhy a vejdunky, panu Sedláčkovi za kartonové výřezy a paní Bolehovské za krabičky od čajů a kelímky.

Krásné a klidné prožití Velikonočních svátků vám přeje

                               Jana Hejzlarová a kolektiv MŠ Dobré

XXI.  6. Mateřinka – únor 2016

Vážení rodiče,

leden byl plný zábavy na sněhu, ve školce, při divadelních představeních v hradeckém Tongu. Se staršími dětmi se nám dokonce podařily dvě lekce na lyžích. Trocha vážnosti nastala v období zápisu do prvních tříd, kdy jsme se věnovali přípravě předškoláků.

A co nás čeká v měsíci únor?

·        V týdnu od 1. do 5. 2. se budeme ve školce veselit při MASOPUSTU - ve čtvrtek dopoledne bude KARNEVALOVÉ VESELÍ;

·        v úterý 2.2. starší děti v tělocvičně ZŠ čeká ukázka dravců a povídání si o nich - vstupné = 40,- Kč (uhradíme z akcí);

·        v týdnu od 15. do 19.2. jsou JARNÍ PRÁZDNINY a bude omezený provoz MŠ - do středy 10. 2. nahlaste docházku vašeho dítěte;

·        ve čtvrtek 25. 2. přijede do MŠ divadlo s pohádkou „Malenka, krásná panenka“

·        a v pondělí 29. 2. se vypravíme na „Vodnickou pohádku“ do Pelclova divadla v Rychnově n. Kn.

Úplata za předškolní vzdělávání se v naší MŠ od rodičů nepožaduje. Proto od rodičů vybíráme hygienické potřeby, finance na pomůcky, žádáme pomoc při opravě hraček, vybavení výtvarnými potřebami apod.

Potřeby na druhé pololetí: 2 toaletní papíry, ubrousky, papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky, tekuté mýdlo, lepidlo (st.děti), balík papíru a 300 Kč na různé pomůcky.

Máte rádi tvoření a vyrábění? Proč se o to nepodělit i s ostatními? Zapojte se s námi do VELIKONOČNÍ VÝSTAVY, která se bude konat 12.-13.3. v Hlinném. Své výtvory nám noste do MŠ.

Děkujeme manželům Čtvrtečkovým za bezvadný výlet do Tonga, paní Snopkové za donesené látky, rodině Pohlovým za papírové krabičky, paní Celik za velké množství papíru a všem rodičům za donesené příspěvky na akce (pokud jste ještě nezaplatili, urychleně prosíme o 300 Kč).

Na další spolupráci se těší

Mgr. Tereza Andršová a kolektiv

 

XXI. 5. Mateřinka – leden 2016

                        „My tři králové jdeme k vám,

                        Štěstí, zdraví přejeme vám.

                        Štěstí, zdraví, dlouhá léta,

                        My jsme k vám přišli zdaleka.“

Ve středu, ve svátek TŘÍ KRÁLÚ, popřejeme touto písničkou ve školce i v obci k nastávajícímu novému roku, a to s korunami, které si samy vystřihneme a vyzdobíme. Přání patří také vám, rodičům a prarodičům.

Doufáme, že zima se předvede v plné kráse a že budeme s dětmi bobovat, stavět sněhuláky a třeba se i koulovat. S předškoláky se chystáme jezdit na běžkách a podnikat různé výlety do okolí. Prosíme vás, aby děti měly nyní vhodné a teplé oblečení, to znamená - kombinézu nebo oteplovačky, ponožky, teplé boty a rukavice.  

A co nás čeká první měsíc po Novém roce 2016? Mnoho her, poznávání a různé akce:

V pátek 8. 1. – pokračuje 6. lekce plavání.

Ve středu 13. 1. – přijede do MŠ divadlo Štafličky s pohádku „Strašidýlko ze špajzu“.

V pondělí 25. 1. – jedeme do Dobrušky na  pohádku od Krejčíka Honzy „Kdo si hraje, nezlobí.

 Manželé Čtvrtečkovi připravili pro děti výlet do TONGA do Hradce Králové. Lednový termín upřesníme později. 

- POZOR!!!  Výlet do TONGA JE V PONDĚLÍ 11. 1. 2016. Odjezd je v 7,30 hod.

V lednu se bude konat  zápis do 1. třídy v ZŠ v Dobrém.

A jaký má být předškolák, aby zvládal školní docházku“?

 1. Samostatný v sebeobsluze, fyzicky a pohybově vyspělý.
 2. Citově samostatný, umí kontrolovat své chování a dodržovat pravidla.
 3. Komunikuje bez obtíží.
 4. Zvládá jemnou motoriku – maluje, obkresluje, kreslí, modeluje, navléká korálky, umí se podepsat tiskacím písmem, popř. zaváže smyčku.
 5. Sluch – rozliší různé zvuky, hlasy, hudební nástroje, hlásky na začátku i na konci.  Zrak – pozná barvy, tvary (kruh, čtverec, trojúhelník…), velikosti, jemné rozdíly obrázků.
 6. Matematika – počítá, ukazuje na prstech, pozná geometrické tvary, rozumí pojmům: nahoře, dole, vlevo, vpravo, … řeší rébusy.
 7. Je pozorný, soustředěný, reaguje na příkazy a má zájem učit se novým poznatkům.
 8. Dodržuje základní sociální pravidla (poděkovat, poprosit, pozdravit, požádat,  …), spolupracuje s ostatními.
 9. Zvládne zahrát malou roli v dramatickém představení.
 10. Dobře se orientuje doma, ve školce i v obci, zvládá praktické činnosti – vyřídit vzkaz.      

Atd.   Více informací naleznete na nástěnkách v MŠ.

V tomto roce budou probíhat různé akce a divadla, na které vybíráme 300,- Kč – do 14. 1. Vyúčtování minulé zálohy je provedeno a seznamy budou vyvěšeny v šatnách.  

Na vzájemnou spolupráci v novém roce 2016 se těší  V. Paštiková a kolektiv MŠ 

 

 

XXI. 4. Mateřinka - prosinec 2015

Milí rodiče!

Máme za sebou barevný měsíc, který byl vyplněn divadly, vyráběním, pečením, zpíváním, malováním a přiblížil se nám čas předvánoční plný pečení, tvoření, výzdoby a zpívání.

V uplynulém měsíci nás poprvé navštívili dva zubní dentisté, kteří dětem povídali o potřebě čištění zoubků. Děti se díky praktické ukázce naučily správný způsob čištění zoubků a díky teoretické přednášce zjistily, co se děje se zoubky v případě, když si je správně nevyčistí. Přednáška byla povedená a děti si z ní odnesly důležité poznatky o cukrovinkách a péči o zoubky.

POZVÁNKA - Již tuto neděli 29. 11. nám začíná čas Adventu a s tím je spojeno i slavnostní rozsvícení Vánočního stromu v parku u kostelav Dobrém, na které jste srdečně zváni. Na této krásné akci budeme společně s dětmi vystupovat. Začátek je od 18 hod, ale prosíme vás, rodiče, abyste děti přivedli již v 17:40. V ZŠ bude prodej vánočních výrobků dětí z naší školky i školy – od 16 hod.

V pondělí nám začíná první adventní týden a děti již od pondělí budou moci nacházet v adventním kalendáři dárečky od vás, za které vám moc děkujeme. Děti se každý rok velmi těší na Vánoce a díky tomuto kalendáři jim čekání ubíhá rychleji. Bohužel, někteří rodiče se ještě nezapojili, a proto nám dárečky na některé dny ještě chybí.

V pátek 4. 12. v 10.15 -po plavání st. dětí- přijde do MŠ Mikuláš s nadílkou. Mikulášovu družinu doplní čertík s andělem (žáci 9. ročníku). Sponzoři – Potraviny Dobré, ŠJ a SRPŠ.

POZVÁNKA -  Dne 9. 12. od 15 hod se uskuteční Vánoční besídka obou tříd MŠ. Po vystoupení dětí jste srdečně zváni do Vánoční dílničky, kde si společně s dětmi vyrobíte a odnesete domů malý dáreček. Doufáme, že vám děti udělají svým vystoupením radost.

Na úterý 15. 12. jsme pro děti připravili Vánoční nadílku u vánočního stromku, u kterého si zazpíváme vánoční koledy, předvedeme si vánoční zvyky, trochu si zasoutěžíme a pohrajeme s nadílkou. Děkujeme všem rodičům, kteří již přispěli na dárky.

Předškoláci v tomto týdnu pojedou mimořádně na plavání již ve čtvrtek 17. 12. Pojedou společně se Základní školou – v 7,15 od ZŠ. Odchod z MŠ - v 7,05 hod. Důvodem je páteční návštěva divadla v RK.

V pátek 18. 12. jedeme do divadla RK na pohádku Putování za šťastnou hvězdou. Odjezd od MŠ je v 7.30 hod. Po divadle – prohlídka výstavy BETLÉMŮ. Prosíme rodiče – nedávejte dětem kombinézy.

V pondělí 21. 12. od 9:30 hod bude společně se žáky ZŠ  VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ  v kostele v Dobrém. Všichni jste srdečně zváni.

Ve dnech 21. - 22. 12. bude provoz MŠ omezen. Prosíme vás, rodiče, abyste nahlásili pí. učitelkám, zda vaše dítě přijde v těchto dnech do MŠ či nikoliv.

Od 23. 12. 2015 je MŠ uzavřena. Po Novém roce se sejdeme 4. 1. 2016.

Závěrem bychom chtěly moc pochválit naše plaváčky. Převlékání jim jde velmi dobře. Paní instruktorka si je také velmi chválí, vzala je již do velkého bazénu.

Děkujeme paní Poulové za krabičky od čaje a kelímky od jogurtů.

Přejeme vám krásné prožití Vánočních svátků a pevné zdraví do roku 2016.

                                                                                                J. Hejzlarová s kolektivem

 

XXI. 3. Mateřinka - listopad 2015

Vážení rodiče!

Máme zde nejbarevnější měsíc v roce a s dětmi si užíváme podzimních radovánek. Shlédli jsme hezkou pohádku v RK, viděli a slyšeli zvířátka v Častolovicích (troubení jelenů) a o divadle jsme malovali obrázky. Zúčastnili jsme se ,,Drakiády“, pořádanou ZŠ a také jsme to malovali. Poznáváme, povídáme si o zdraví i nemocech, o svátku ČR. Tvoříme z barevného listí, děti si zkouší dlabat dýňového strašáka a  děláme mnoho dalších věcí.

Adventní čas nám letos začne na konci listopadu. V každé třídě bychom dětem opět rádi vytvořili adventní kalendáře s překvapením. Každý den si s dětmi rozbalíme jeden dáreček a počítáme zbývající dny do Štědrého dne. Prosíme vás, zda byste nám pomohli připravit dárečky do adventního kalendáře. Dáreček prosím, připravte pro každé dítě ve třídě (23x). Překvapením může být jakákoliv drobnost, která vás napadne (vánoční ozdoba, sušené ovoce, cukroví,….). Fantazii se meze nekladou a sami nejlépe víte, co potěší vaše dítě a to potěší i ostatní.

Dětem bychom rádi nadělili pod stromeček několik dárků, proto budeme v tomto měsíci vybírat částku 250,- Kč na vánoční dárky. Děkujeme!

Nyní bych vás ráda seznámila s akcemi, které nás v tomto měsíci čekají:

V úterý 10. 11. do divadla v RK nejedeme, ale místo toho jedeme v pátek – viz níže.

Ve středu 11. 11. nás čeká svátek sv. Martina. S dětmi si připomeneme pořekadlo a budeme péct Martinské rohlíčky.

Ve středu 11. 11. v 11 hodin přijede firma Vizus vyšetřit oči. Pokud máte zájem o vyšetření očí Vašeho dítěte, je potřeba u vaší pí. učitelky podepsat souhlas s vyšetřením a uhradit 150,-Kč.

V pátek 13. 11. jedeme na hudební divadlo „Hrátky na pohádky“ do Dobrušky – v 7, 30 od MŠ.

V pondělí 16.11. bude v MŠ omezený provoz. Prosím, abyste nahlásili, zda Vaše dítě přijde do MŠ (v úterý 17.11. je státní svátek).

V pátek 20. 11.  čeká předškoláky 1. lekce plaveckého výcviku v Dobrušce. Výcvik bude probíhat vždy v pátek od 7,45-9,15. Budeme jezdit linkovým autobusem. Odjezd je vždy v 6,40 hodin z autobusové zastávky.                                                                                                         Poplatek za kurzovné je 490,-Kč a za jízdné 240,-Kč. Celkovou částku 730,- Kč uhraďte, prosím, do 10. 11. Dítěti dejte igelitovou tašku a do té  plavky, ručník a pití – VŠE PODEPIŠTE. Svačinu má z MŠ. Děti jsou z bazénu rozpařené, proto jim dejte přiměřené oblečení. Požádejte si o příspěvek u zdravotních pojišťoven a my Vám dáme potvrzení od Plavecké školy o plaveckém výcviku.

21.-22. 11. se koná Vánoční výstava v Hlinném. MŠ se každoročně účastní svými výrobky.

V neděli 29. 11. v 18 hodin bude probíhat Rozsvícení vánočního stromu na place. MŠ se bude opět účastnit se svým programem. Všichni jste srdečně zváni! Děti přiveďte v 17,50 hod

Závěrem bych chtěla poděkovat paní Brožové za kelímky od jogurtu a krabičky od čaje a manželům Čtvrtečkovým z Domašína za mák, který jsme použili na náplň do posvícenských koláčků. Děkujeme!

Kristýna Koblásová a kolektiv MŠ Dobré

 

XXI. 2. Mateřinka  – říjen 2015

Vážení rodiče,

počasí nám doposud přálo, tak jsme slunečné dny jsme trávili venku a se staršími dětmi protáhli nohy na turistických vycházkách v okolí MŠ.         I nadále budeme každé úterý podnikat tyto zábavné túry, proto děkujeme, že děti oblékáte podle aktuálního počasí.

Obě dvě třídy se nám rozběhly v upravených prostorách a všichni si to moc pochvalujeme. V září jsme se věnovali především vzájemným vztahům ve třídě, domlouvali si společná pravidla soužití ve třídě a zažili spolu nové věci. Pro upřesnění, v II. třídě „broučků“ teď pracuje paní učitelka Jana Hejzlarová (oprava překlepu v zářijové mateřince).

Informace ze schůzky s rodiči po zpracování vyvěsíme na nástěnce.

V měsíci říjnu nás čeká:

·        v úterý 6.10. FOCENÍ firmou Photodienst (Vánoční pozadí – vhodné jako dárek);

·        v úterý 13.10. DIVADLO „Štafličky“ s pohádkou „Princezna a drak“ (v MŠ);

·        ve čtvrtek 15.10. posvícenské veselí, věnujeme se tradicím a pečeme koláče;

·        ve čtvrtek 22.10. DIVADLO V RK „Perníková chaloupka“ a výlet do ČASTOLOVIC za zvířátky;

·        ve čtvrtek 29. a v pátek 30.10. omezený provoz MŠ (děti budou spojeny do I. třídy) z důvodu podzimních prázdnin.

A pokud bude počasí přát, ve spolupráci se ZŠ Dobré plánujeme oblíbenou „DRAKIÁDU“. Focení bude hrazeno, až fotografie přijdou (dle vašeho zájmu si je buď zakoupíte nebo firmě bezplatně vrátíte). Na divadla a výlety čerpáme z vašeho příspěvku na akce (300,-).

Fotky, pořízené z těchto akcí pí.uč. Koblásovou, budou po vašich souhlasech zveřejňovány na serveru rajče: https://skolka139.rajce.idnes.cz

Další fotky z minulého školního roku jsou na CD a to si můžete koupit u učitelek za 45,- Kč.

Pří vyzvedávání dětí si prosím ze třídy berte věci z košíčků domů. Kdo tak učinil, jistě se mu do rukou dostala brožurka o vyšetření zraku dětí firmou Prima Vizus. Výhodou tohoto vyšetření je, že vše se odehrává ve známém prostředí MŠ, vyšetření je rychlé a především včas odhalí oční vady, dříve něž začnou děti číst a psát. Oznamte prosím svůj případný zájem pí. učitelkám, ať se můžeme rozhodnout, zda máme firmu do MŠ pozvat.

Chcete přispět na léčbu mnoha dětských pacientů a ještě potěšit své děti? Fondu Sidus nám do MŠ opět dodal malé knížečky „Světoví lepíci“, kde děti poznají jiné národy prostřednictvím jejich typických znaků, oblečení a obydlí. Lepíky dostanete za 40,- u paní učitelky.

Starší děti mají za sebou první odpolední aktivity „Školáček“ (13:00 – 14:00 hod.). Všechny činnosti jsou v letošním roce zdarma. Pro lepší orientaci uvádím rozpis i zde.

  SUDÝ TÝDEN

·        pondělí „Sovičky“ – předmatematematické představy a grafomotorika (Andršová)

·        úterý „Angličtinka“ (Hejzlarová)

·        středa „Tvořílek“ – tvořivé tradiční i netradiční výtvarné techniky (Andršová)

·        čtvrtek „Šikula“ – vytváření z různých materiálů (Hejzlarová)

 

LICHÝ TÝDEN

·        pondělí „Flétnička“ a „Zdravínek“ – poznáváme zdraví, bezpečnost (Koblásová)

·        úterý „Jazýček“ a „Filda“– cvič. správné řeči, sl. zásoba + poznávání (Paštiková)

·        středa „Flétnička“ a „Tančílek“ – hudebně pohybové činnosti (Koblásová)

·        čtvrtek „Jazýček“ a „Dopraváček“ – pravidla, jízda na doprav. hřišti (Paštiková)

Mladší děti o nic nepřichází, režim v MŠ je uzpůsoben tak, aby vyhovoval všem. Řízené činnosti, kde probíhá široké spektrum rozvíjejících činností, mají děti v dopoledních hodinách, kdy se dokážou maximálně soustředit. Odpolední odpočinek pro mladší děti velmi důležitý, ovšem když neusnou, věnují se „tichým hrám“. Do budoucna plánuje paní D. Poulová angličtinku právě pro mladší děti, které budou mít zájem. Místo i čas vám v brzké době sdělíme, sledujte prosím nástěnky.

Velice děkujeme za pomoc, panu Železnému za opravení dvou tříkolek, paní Emrové  za tvořivý materiál a rodině Fajfrových, že nás k sobě pozvala na projížďku na koních. Všem rodičům děkujeme za povlaky na polštářky, hygienické pomůcky a nezbytné finance.

Vážíme si této spolupráce a přejeme tu správnou pohodu prožitou při slunečném podzimu,

Mgr. Tereza Andršová a kolektiv MŠ Dobré

 

XXI. 1. Mateřinka  – září 2015

Vážení rodiče!

Začíná nový školní rok. Těšíme se, že úpravy ve školce se budou dětem i vám líbit.

Provoz v mateřské škole je od 6,15 hod. do 16,00 hod. Děti se scházejí ráno v 1.třídě Sluníček. Broučci přecházejí po 7 hod. nahoru. Děti, prosím, voďte do 8,00 hod., protože potom dětem začíná ranní cvičení. Nejvhodnější dobou vyzvedávání dětí po obědě je po 12,00 hod. a odpoledne po 14,30 hod.

Po předchozí dohodě lze přivézt a odvézt dítě kdykoliv dle potřeby rodiny.

Rodiče nebo jejich zástupci předávají dítě učitelce osobně.  Učitelka předá dítě pouze rodičům nebo těm, koho rodiče písemně pověřili. 

V naší mateřské škole máme umístěny ve dvou třídách děti věkově smíchané, aby sourozenci mohli být zařazeni spolu. Předškoláci jsou organizováni v denním režimu samostatně v úterý dopoledne na turistické vycházky a odpoledne z důvodu přípravy na vstup do ZŠ. V pátek odpoledne jsou společně. Dole je 1. třída „sluníček a nahoře je 2. třída „broučků. Se „sluníčky“ bude pracovat se mnou paní učitelka Tereza Andršová. S „broučky“ budou pracovat paní učitelky Jana Hejzlarová a Kristýna Koblásová, která je mou zástupkyní a pedagogická asistentka Ivana Zangeová.

Dopoledne si děti hrají, kreslí, vyrábějí dle vlastního výběru a dle učitelky na STANOVIŠTÍCH. Po úklidu hraček si sednou na koberec do kruhu na polštářky, které ještě nemají povlak. Prosíme, vás, rodiče, o zajištění povlaku o rozměru 35 x 35 cm + předškoláci v rohu s ouškem na zavěšení. Mladší děti ouško nepotřebují, budou polštářky vhazovat do bedny. Odpoledne budou mladší děti odpočívat na lehátkách nahoře v prostorách bývalých „motýlků“. Lehátka jsou rozložena v jedné místnosti, ve druhé si budou hrát ty děti, které neusnou. Starší děti, zpravidla předškoláci, budou odpoledne dole v 1. třídě „sluníček“. Nejdříve si odpočnou při pohádce na molitanových podložkách. Potom se budou věnovat organizované činnosti, která slouží jako příprava na školu. Kroužky začnou 14. září a o jejich obsahu Vás budeme informovat na rodičovské schůzce. Molitanovou podložku máme zde, ale každé dítě musí mít svůj povlak o rozměrech 140x60 cm. Ten, prosím ušijte, označte rub a líc (obrázkem nebo značkou) a hned přineste. Pokud se chcete poradit, domluvte se s pí. školnicí. 

 

Docházka do školky má svá pravidla. Zástupce dítěte je povinen vždy oznámit nepřítomnost dítěte v MŠ. Odhlašovat a přihlašovat můžete: osobně ve třídě, telefonicky na č.: 494 664 102494 664 102,  telefonicky nebo SMS 737 312 712, zapsáním do sešitu u vchodu. Pokud dítě neodhlásíte, je mu počítáno jídlo.

Otázky týkající se stravování projednávejte s vedoucí školní jídelny pí. M. Reichrtovou. Jídlo se odhlašuje den předem, při onemocnění nejpozději do 6,45 hod. Když jde dítě domů v poledne a má celodenní stravování, zapište ho, prosím, na papír, zavěšený na hlavních dveřích. Rodič je povinen včas uhradit stravné. Výše stravného je vyvěšena na nástěnce v chodbě - viz Provozní řád Školní jídelny.

Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé. Pedagogický pracovník má právo odmítnout přijetí dítěte do MŠ s příznaky onemocnění, v zájmu  zdraví ostatních dětí. Zjistí-li se v průběhu dne u dítěte příznaky nemoci, jsou rodiče okamžitě vyrozuměni.

Úplata za předškolní vzdělávání se v naší MŠ od rodičů nepožaduje. Proto od rodičů vybíráme hygienické potřeby, finance na pomůcky, žádáme pomoc při opravě hraček, vybavení výtvarnými potřebami apod. Velký úbytek máme v papírech na kreslení - ty proto vždy vítáme. Potřeby na 1.půl roku:

Ø      2 toaletní papíry, ubrousky, papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky, tekuté mýdlo, igelitové sáčky a lepidlo (st.děti), balík papíru a 300,- Kč na akce a na různé pomůcky.

Školnice, paní V. Fléglová a uklízečka paní K. Pleskotová se starají o pořádek a čistotu v celé MŠ. Při režimových činnostech pomáhají dětem. Do třídy vstupujte pouze bez bot, protože máme nové koberce.

Všechny informace o provozu mateřské školy jsou napsány ve Školním řádu, který je vyvěšen na nástěnce proti hlavním dveřím. Sledujte informace o akcích, které pro vás, rodiče, vystavujeme na vstupních dveřích nebo na nástěnkách u vchodu, v šatně, popř. uvedeny v listu Mateřinka a webových stránkách: www.msdobre.webnode.cz.

O prázdninách firma Kerson prováděla stavební úpravy dveří z herny do hračkárny a výměnu tří oken. Vybavili jsme 2. třídu novým nábytkem, který nám sestavili zaměstnanci OÚ pod vedením p. Flégla a zároveň kobercem i linem. Malovalo se. V obou třídách je nový výtvarný koutek na malování - s umyvadlem. Prováděly se i různé další drobné opravy.

 

Jaký program čeká na děti v prvních zářijových dnech? Nové děti budeme seznamovat s novým prostředím a s kamarády tak, aby se pro ně školka stala příjemná a byly zde spokojené. Určitě se pak i ti nejmenší s radostí zapojí do všech činností. Při zvykání dítěte na nové prostředí umožňujeme pobyt rodiče s dítětem ve školce. Dítě si může přinést i svou oblíbenou hračku. V naší školce si děti denně hrají. Zapojujeme i další věci. S dětmi cvičíme, zpíváme, tvoříme, hrajeme pohybové i didaktické hry, kreslíme - procvičujeme správné držení kreslícího náčiní, vypravujeme si pohádky a příběhy, snažíme se stále poznávat něco nového. Pravidelně chodíme na vycházky, využíváme prostředí zahrady i dopravního hřiště. Děti vedeme k tvořivosti, soustředění, samostatnosti, spolupráci a ohleduplnosti. Učíme se být zodpovědní za své chování, dodržovat Pravidla třídy, která společně vymýšlíme. Pracujeme podle Týdenního plánu, který je vyvěšen u dveří herny. V září budeme trávit hodně času venku.

V úterý 8. 9. v 10,45 hod. přivítáme divadélko „Štafličky“, které nám zahraje pohádku „Princezna a drak “.  Vstupné je 35,- Kč. Na akce vybíráme 300,- Kč.

Všechny další akce vystavujeme u vchodu na „šaškovi“ nebo na hlavních dveřích či u třídy.

Od října budeme jezdit na dětská představení i do Pelclova divadla do RK.

Plavání předškoláků bude probíhat až v listopadu. Bližší informace Vám včas sdělíme.

Pro starší děti máme objednaný časopis „Sluníčko“, s kterým budeme pracovat hlavně při odpoledních činnostech a vždy po měsíci si ho odnesou domů. Předplatné je 385,-Kč na rok a zaplaťte ho, prosím, ve svých odděleních do 10.září.   

Během září budeme zjišťovat výslovnost dětí. Rodiče starších dětí, které neumí ještě správně vyslovovat všechny hlásky, by měli požádat dětského lékaře o vyšetření u logopeda.  Zde ve školce provádím individuální nácvik správné výslovnosti zpravidla ve středu odpoledne. Rodiče jsou vítáni. Bez Vaší spolupráce a cvičení správné výslovnosti doma je malá naděje na úspěch. 

Ve čtvrtek 17. 9. v 15 hod. bude Schůzka rodičů, na které vás seznámíme s akcemi, s náplní kroužků, se stravováním a Školním řádem naší MŠ, kde žádáme jednoho z rodičů o podpis.

POZOR ! Kód u hlavních dveří z důvodu bezpečnosti dětí nikomu nesdělujte a nikoho cizího dovnitř nepouštějte. 

Prosíme rodiče o nahlášení změny tel. Dotazníček o změnách, prosím, vyplňte a vraťte. 

 Na spolupráci s Vámi se těší

                                                                      ředitelka Mgr. V.Paštiková s kolektivem školy